1047009

در یک روسپی خانه ای در سائو پائولو، مرد 27 ساله ای وقتی می بیند دختری که او خوشش می آید با یک مشتری دیگر مصروف است خشمگین شده 6 نفر را به قتل می رساند.

به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، در یک روسپی خانه ای در سائو پائولو، مرد 27 ساله ای وقتی می بیند دختری که او خوشش می آید با یک مشتری دیگر مصروف است خشمگین شده 6 نفر را به قتل می رساند، وی پس از یک شبانه روز خودش را تسلیم پلیس می کند. رابرت فریرا کوستا مجرم 27 ساله به روسپی خانه ای در منطقه ژابوتیکابال می آید می خواهد با دختری که همیشه مشتری اش بود ملاقات کند، زن که ظاهرآ صاحب فاحشه خانه است به وی می گوید دختر که تو می خواهی در حال حاضر نمی تواند با تو ملاقات کند چون فعلن با کسی دیگری مشغول است، با شنیدن این حرف ها کوستا خشمگین می شود به طرف ماشین اش که در خیابان پارک کرده بود رفته و اسلحه اش را گرفته بر می گردد، وی زن روسپی و مشتری اش را، مالک 71 ساله روسپی خانه و خواهرزاده اش را، یک پیش خدمت زن، یک بارمین و یک زن روسپی دیگر را می کشد، و بعد از کشتن این افراد محل را ترک می کند.

 

Advertisements