1-243780090-344486

رسانه های غربی بادایرکشن ویژه ی اطلاعاتی، همه در یک جبهه ی داغ علیه جنرال نامدارمقاومت بر ضد طالب و داعش و بنیادگرایی قرار دارند.تا برگسترش داعش وط لب درشمال، این کوه مقاومت ر از سر راه خود دور سازند. اما رسانه های مزدور در داخل که مالکان و صاحبان آن ها همانا غربی ها اند، نیز به آتش بحران بنزین می پاشند

گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان

تلویزیون های طلوع و آریانا مغرضانه عمل کردند

اشتياق تلویزیون های طلوع و آريانا براي شورش در كشور قابل درک نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان، بشیر احمد ته ینج عضو مجلس نمایندگان امروز پنجشنبه 2 جدی 95 از تلویزیون های طلوع و آریانا انتقاد کرد و گفت: وقيتكه طلوع نيوز برنامه فراخبر و آريانا نيوز برنامه پس از خبر كه هر دو از برنامه های پرببيننده است و تنها و يك جانبه تربيون شان را در اختيار يك چهره تاريخ زده يك شخص بنام اكبر باي و ادعاها و تهمت هاي يكطرفه آن قرار مي دهند اين نهايت درماندگي اين رسانه ها و تحريک میليون ها انسان به واكنش است

download-1.

وی خطاب به رسانه ها گفت: آيا شما دفتر خودخوانده اكبر باي به نام شوراي تُركتباران افغانستان را در كدام نقطه افغانستان ديده ايد؟ آيا كسي را مي شناسيد كه عضو به اصطلاح شوراي اكبر باي باشد؟

این عضو مجلس نمایندگان اضافه نمود: اهانت هاي شخصي اكبر باي تنها به جنرال دوستم مقام معاون اول رياست جمهوري اسلامي افغانستان نبود بلكه عليه میليون ها انسان بود و شما براي اين اهانت زمينه فراهم كرديد و مسووليت اين اعمال ناسنجيده به دوش شما است و خطر بزرگي براي آرامش نسبي افغانستان خواهد داشت.

Advertisements