merkel

 

سرنوشت این “پنج تن

از این 5 تن تقریبا 4 تن رفته اند و یا بزودی می روند و مرکل می ماند و آینده ای که معلوم نیست چه سرنوشتی را برای او رقم خواهد زد. از راست به چپ نخست وزیر ایتالیا که با رای منفی مردم این کشور به اصلاح قانون اساسی رفت. اولان رئیس جمهور فرانسه خودش گفته در انتخابات ریاست جمهوری ابتدای سال آینده که بزودی شروع می شود شرکت نخواهد کرد و از حالا رفتنی است. مرکل که بعید است باقی بماند، اوباما که بزودی کاخ سفید را تحویل ترامپ خواهد داد و کامرون نخست وزیر انگلستان که زودتر از بقیه میدان را ترک کرد

Advertisements