واکنش ها در مورد جنرال دوستم- ویدیو های مستند

————————————-
معنوی
بشر دوست
واقعیت های افغانستان را از زبان بشردوست بشنوید
بشردوست:اشرف غنی،ژنرال دوستم را بخاطر رای قوم اش معاون برگزید گرنه از اول خواستار محاکمه او بود.
یکی از جنرالان پیشین
چرا ميخواهند جنرال دوستم را ترور شخصيت كنند ؟
غربى ها از قدرت مردمى دوستم ميترسند.
تا ميتوانيد شير كنيد  مردم بدانند واقعت چيست
Advertisements