14344756_10157351188180562_8712228997662830006_n

پروژه صلح با حکمتیار، برای چند تن از مقربان دربار ارگ و بعضی از نمایندگان حزب، میلیون ها دالر عاید آورده است.

بربنیاد خبرهای درز کرده از جانب انجنیر فرهادالله فرهاد معاون دارالانشای شورای عالی صلح و عضو هیات اجرایی کمیسیون تطبیق توافقنامه با حزب اسلامی، تاحال این کمیسیون مبلغ ۱۱ یازده میلیون دالر را از حساب پول های اپراتیفی (یعنی بی حساب و بی پرسان) خرج کرده و معلوم نیست برای چه خرج شده است.

فرهاد در یک مجلس خودمانی اظهار داشته است که داکتر اکرم خپلواک رییس کمیسیون تطبیق توافقنامه با حزب اسلامی تعیین شده و ایشان درکارهای خود سریع عمل می کند؛ چنانکه به دستور وی روزانه برای ۷۰۰ هفتصد نفر از اعضای حزب غذا آماده می شود.

هیات حزب اسلامی و شماری از دانه درشت های دوطرف، در هوتل سرینا مستقر هستند و به همین بهانه روزانه برای یک صد و پنجاه نفر مصارف به نام هوتل سرینا حواله می شود.

آیا حکمتیار و نماینده های وی از این مسابقه دالر بازی که به نام آنها به راه انداخته شده و دامنه آن هر روز کلان تر می شود؛ مطلع هستند و یاخیر؟

این کمیسیون تا حال درحدود ۳۵ نفر مشاورین استخدام کرده است که معاش هر کدامش از دوهزار دالر کمتر نیست که به این نام خیلی دوستان خود را جابجا کرده اند.
آنها می گویند که بسته های دالر را در اختیار فرماندهان حزب اسلامی که از ولایات به کابل و دیگر جاها رفت و آمد می کنند؛ قرار می دهند اما قوماندانان از این چور و چپاول خبر ندارند.

حکمتیار یک آدم اطلاعاتی است و آیا از این گردبادی که برخاسته خبر ندارد؟ اگر تا این حد تشنه دالر بود، چرا پانزده سال پیش در جرگۀ «تقسیماتی» ها حضور نیافت.

این پول های مردم افغانستان برای کسانی مصرف می شود که می گویند این حکومت اسلامی نیست.

نعیم رحیمی