3410771A-ABBC-4BE6-8AB1-2A2CE8C249A2_w987_r1_s

آمریکا به تلاش هایش مبنی بر خلع سلاح ارتش ملی کشور سرعت بخشیده است.

در تازه ترین مورد، پنتاگون اعلام کرد که حدود 50 چرخبال نظامی ارتش افغانستان را که ساخت روسیه است، با چرخبال های آمریکایی تعویض می کند.

واشنگتن پیش از این، طی 15 سال گذشته نیز بسیاری از سلاح های در دست نظامیان کشور را که ساخت روسیه بود، جمع آوری کرد و در مقابل سلاح هایی را در اختیار سربازان کشور گذاشته است که کارایی چندان ندارد.

آمریکا در ظاهر نشان می دهد که ارتش ملی افغانستان را تجهیز می کند، اما در عمل تعویض چرخبال ها و جمع آوری سلاح های خفیف و ثقیل ساخت روسیه، به معنای خلع سلاح قوای مسلح افغانستان می باشد.

امیدوارم که دولت افغانستان حساسیت موضوع را درک نماید و اجازه ندهد که ارتش نوپای کشور خلع سلاح گردد که تطبیق این پروژه برای افغانستان پیامد های ناگواری را در قبال خواهد داشت.

قاریزاده

Advertisements