تک تیر انداز می شوم تا دشمنان کشورم را از تپه های بلند هدف گیری کنم “

شماری از دختران افغانستانی که به تازگی در ترکیه برای آموزش نظامی رفتند می گویند که آنان از این که رشته نظامی را انتخاب کرده اند اصلا پشیمان نیستند بلکه برعکس یک آینده درخشان و سرشار از توانمندی را سر راه خود می بینند.

او گفته است که در آینده می خواهد که تک تیر انداز شود تا از تپه ها و کوه های بلند افغانستان دشمنان کشورش را هدف قرار بدهد.

او گفته است که در آینده می خواهد که تک تیر انداز شود تا از تپه ها و کوه های بلند افغانستان دشمنان کشورش را هدف قرار بدهد.
دولت افغانستان با اکادمی پولیس سیواس ترکیه در سال ۲۰۱۱ توافق نامه ی را امضا کرد که در این توافق نامه ذکر شده است تا دختران افغانستانی برای آموزش نظامی به این کشور بروند.
در حال حاضر گفته می شود که حدود ۲۵۰ تن از زنان افغانستانی در اکادمی پولیس سیواس ترکیه مهارت های لازم جهت مقابله با جرایم و تامین امنیت در زمینه های مختلف را آموزش می بینند.
در همین حال خلیل سلحشور، خبرنگار خبرگزاری آناتولی ترکیه که این گزارش را آمده و یک کاپی آن را در اختیار خبرگزاری بخدی قرار داده نوشته است که دختران زیادی برای آموزش های نظامی از افغانستان به ترکیه آمدند.
در این گزارش از دختری به اسم سیما گل یاد شده، او گفته است که در آینده می خواهد که تک تیر انداز شود تا از تپه ها و کوه های بلند افغانستان دشمنان کشورش را هدف قرار بدهد.
از نظر سیما گل، دشمنان افغانستان جنگجویان مانند طالبان، القاعده، داعش و هر آنکسی که علیه دولت افغانستان سلاح بر دارد و قانون اساسی افغانستان را قبول نداشته باشد، است.
خانم سیماگل گفته است که او پیش از این در افغانستان نیز بخش نظامی را انتخاب کرده و از انتخاب خود اصلا هم ناراض نیست و برای فراگیری هر چه بهتری آموزش های نظامی به ترکیه آمده است.
او همچنان افزود که پیش از این سلاح را فقط از راه دور دیده بود اما زمانی که در بخش نظامی وارد شده سلاح های سبگ را در دست گرفته و حالا در صدد آن است تا سلاح تک تیر انداز را آموزش بیبیند و هنگام که به افغانستان بر می گردد از زبان این سلاح با دشمنان افغانستان صحبت کند.
سیماگل می گوید از این که نظامی شده خوش است زیرا به گفته او حداقل می تواند از خاک، مال و جان خود دفاع کند.
هدف از امضای توافقنامه بین افغانستان و ترکیه در بخش آموزش، تحولات جهان در زمینه امنیتی، آموزش ارزش ها و قوانین جهان شمول، حفاظت از حقوق اساسی و آزادی فردی، تامین آرامش و صلح با همکاری سازمان های داخلی و خارجی توسط پولیس زنان و مردان افغان در راستای توسعه جهانی و معاصر پشتیبانی اعلام شده است.
آکادمی پولیس سیواس به تکنیک های مدرن مجهز بوده و با برگزاری دوره ها، سیمینارها، کنفرانس ها و دادن گواهی نامه برای ماموران امنیتی و دانشجویان پولیس، آنان را طی مدت کوتاهی برای خدمت در افغانستان آماده می کند.
فراگیری آموزش در ترکیه
در حال حاضر دخترانی که برای فراگیری آموزش به ترکیه رفته می گویند که آنان تا هنوز چیز های زیادی را در بخش های نظامی آموختند که نظیر آن در افغانستان اندک است.

در حال حاضر دختران که برای فراگیری آموزش به ترکیه رفته می گویند که آنان تا هنوز چیز های زیادی را در بخش های نظامی آموختن که نظیر آن در افغانستان اندک است.

در حال حاضر دختران که برای فراگیری

آموزش به ترکیه رفته می گویند که آنان تا هنوز چیز های زیادی را در بخش های نظامی آموختن که نظیر آن در افغانستان اندک است.
این دختران به آقای سلحشور گفته اند که در پنجمین دوره چهارماهه این آکادمی، تا هنوز انطباط امور پولیس، استفاده بی سیم، تاکتیک های دفاعی پولیس، تیراندازی با سلاح های کوچک، کمک های اولیه و اخلاق و ارزش ها را آموخته اند.
چالش هایی که افسران پولیس زن ممکن است در محیط کار با آن روبرو شوند، کمک برای قربانیان و آسیب دیدگان، محورهای راهبردی پولیس مردمی، پولیس راهنمای رانندگی، رانندگی امن از دیگر بخش های است که آنان تا هنوز آموزش دیده اند.
دختران افغانستان در ترکیه همچنان تیراندازی درمحیط شبیه سازی در سطح پایه و پیشرفته، مهارت های رایانه، روشهای بازرسی، انجام وظایف در مرکز پولیس، سیستم های امنیتی و تجهیزا، بمب و مواد منفجره، مهارت های ارتباطی، حل اختلاف و میانجیگری، رهبری سازمانی، تحقیقات جنایی با مدیریت تمامی فرایند آن را نیز آموخته اند.
به گفته آنان تا هنوز، بررسی صحنه جرم و جمع آوری شواهد، بزهکاری نوجوانان، خشونت خانوادگی، جرایم علیه زنان، تروریسم و اقدامات تروریستی و تکنیک های مداخله پولیس، اصول و قوانین در افغانستان از جمله موضوعات کلیدی هستند که آنها طی این دوره توسط آموزگاران شان در ترکیه آموزش می بیننند.
جامعه سنتی نیازمند پولیس زن
یکی از این دختران دانشجو می گوید که او برای آموزش های حرفه ی به ترکیه آمده است تا بعد از فراغت به افغانستان رفته و خدمت کند.
فوزیه بیک اوغلو، می گوید از آنجایی که پولیس مسوول تامین نظم عامه است، در برخی موارد به پولیس زن هم نیاز است، زیرا مداخله پولیس مرد در جامعه سنتی افغانستان مشکل است.
خانم اوغلو گفت آموزشی که اینجا دیده ام واقعا همان چیزی است که نیاز جامعه ماست. خشونت علیه زنان در افغانستان خیلی زیاد است و می خواهم در نخستین گام برای دفاع از حقوق زنان تلاش کنم و الگویی برای سایر زنان افغانستان باشم.
حبیبه فرهاد نیز به این باور است که مانند ترکیه، افغانستان نیز به پولیس زن نیاز دارد، به گفته او از اینکه این زمینه فراهم شده تا بهترین آموزش را در این آکادمی می بینند خیلی خرسند هستند.
به گفته فرهاد همانگونه که یک مرد می تواند پولیس شود یک زن نیز می تواند پولیس باشد و به جامعه خدمت کند به امید خدا به کشور بازگشته و در کنار برادران و خواهرانم خدمت خواهم کرد.
دوره های فراغت زنان افغانستانی از ترکیه
این برنامه به صورت مشترک توسط فرماندهی عمومی پولیس ترکیه، وزارت داخله افغانستان و A-NTM سازماندهی و پس از آن توسط کمیتە توسعه مهارت های حرفه ی این وزارت ارزش یابی می شود.
بر اساس داده های که مدیریت آکادمی پولیس سیواس در اختیار خبرنگار آناتولی گذاشته است، اولین دوره آموزشی نامزدان پولیس ملی افغانستان به تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۱ آغاز و به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲ با فراغت ۴۹۰ تن پولیس به پایان رسید.

او بر این باور است که مخالفت با رفتن زنان در صفوف پولیس به صورت گسترده وجود دارد. او بر این باور است که مخالفت با رفتن زنان در صفوف پولیس به صورت گسترده وجود دارد.
به همین ترتیب دوره دوم نیز در ۲۴ آگوست ۲۰۱۲ آغاز و در ۱۵ فوریه ۲۰۱۳ با فراغت ۴۸۲ پولیس و در دوره سوم میان ۳ ژوئن -۲۸ نومبر ۲۰۱۳ تعداد ۴۸۶ نفر همچنین در چهارمین دوره آموزشی ۱۷ مارس- ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ تعداد ۴۹۶ پولیس مرد آموزش های حرفه ی خود را از این آکادمی فراگرفته و به وظایف مختلفی در افغانستان توظیف و تعیین شده اند.
همچنین اولین دوره آموزشی پولیس زنان افغانستانی در ۶ ژانویه – ۲۵ مارس ۲۰۱۴ تعداد ۹۴ تن آموزش حرفه ی خود را در این آکادمی فرا گرفتند که به ترتیب در دوره های ۳ نومبر ۲۰۱۴ – ۲۷ فوریه ۲۰۱۵ آموزش حرفه ی تعداد ۱۹۰ تن پولیس زن افغان به پایان رسید.
در همین حال سومین دوره نیز ۲۸ می – ۲ دسامبر ۲۰۱۵ تعداد ۳۸۹ نامزد پولیس زن، دوره چهارم در تاریخ ۱۸ اوریل ۲۰۱۶حدود ۸۰ تن از نیروهای واکنش ویژه پولیس افغان آموزش های خود را به پایان رسانده و در مجموع ۲۸۳۳ پس از عزیمت به کشورشان در صفوف پولیس ملی افغانستان پیوسته اند.
یک پولیس خوب باشی تا به جامعه ات خدمت کنی
راحله حیدری که از ولایت غزنی است می گوید که او هنگام که از فرستادن دختر ها برای آموزش نظامی در چوکات پولیس با خبر شد، این موضوع را با مادر خود در میان گذاشت و مادرش به او اجازه رفتن به ترکیه را داد.
خانم حیدری می گوید که در نخست اجازه دادن من با مخالفت های همرا شد اما به زودی مادرم اجازه داد و بقیه اعضای خانواده نیز موافقت کردند تا در این بخش آموزش بیبینم.
او می گوید که برادرش برایش گفته است که پولیس شدن کاری آسانی نیست و باید یک پولیس خوب شوی تا به مردم و جامعه ات خدمت کنی.
همزمان با حیدری، قدسیه حمیدی از ولایت پینجشیر به ترکیه رفته تا با فراگیری آموزش های حرفه ی دوباره به افغانستان آمده و تاکتیک های را که در دوره کار آموزی یاد می گیرد را در جامعه خود به صورت عملی پیاده کند.
خانم حمیدی می گوید: خشونت علیه زنان در افغانستان زیاد است و او برای جلوگیری از آن آموزش های حرفه ی را دیده و هنگام برگشت به کشور می توانیم از حقوق زنان دفاع کنیم.
می خواهیم سنت شکنی کنیم
نظیفه پیش از این در بخش مدیریت مقابله با جرایم کابل کار می کرد، او می گوید که به هدف بالابردن سطح کاری خود به آکادمی پولیس سیواس آمده است.
خانم نظیفه از تمام بخش های پولیس می خواهد تا در جذب زنان و دختران در صفوف پولیس از هیچ کوششی دریغ نکنند.
او بر این باور است که مخالفت با رفتن زنان در صفوف پولیس به صورت گسترده وجود دارد.
نظیفه گفت: در افغانستان تا حال این فرهنگ جاگزین نشده است که زنان پولیس در کنار مردان کار کنند زیرا شهروندان افغانستان نیز در این زمینه نظر خوبی ندارند پولیس بودن زن هم شرم و ننگ محسوب می شود، اما می خواهیم با آموزش های حرفه ی این سنت را بشکنیم.
آموزش پولیس ملی افغانستان با حمایت ترکیه، ایالات متحدە آمریکا، ناتو و جاپان صورت می گیرد که آکادمی پولیس سیواس نظر به نیاز و خواسته های دولت افغانستان دو نوع برنامه آموزشی ابتدائی و عالی را دنبال می کند.