_92609895_electionscommissionsnewappointments

سرانجام اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سوی حکومت برگزیده شدند و این رخداد نخستین گامی در جهت اصلاح نظام انتخاباتی کشور، عملی شدن تعهدات حکومت و متن توافقنامه سیاسی تلقی می شود.

اساساً معرفی اعضای نهادهای انتخاباتی باید در همان آغاز کار حکومت وحدت ملی صورت می گرفت ولی دو سال و اندی که از شکل گیری حکومت وحدت ملی گذشت، همه با بگومگو، کشمکش، اختلاف و اعتراض رهبران این اداره همراه بود و حکومت در راستای اصلاح نظام انتخاباتی دستآوردی نداشت؛ توقع برده می شود که حکومت بتواند به تعهدات دیگر خود نیز عمل کند.

آن گونه که رهبران حکومت دیروز در مراسم تحلیف اشاره کردند، باید اعضای کمیسیون های انتخاباتی با بیطرفی کامل در برخورد با قضایای انتخابات عمل کنند و در اجراآت شان خداوند«ج» را ناظر اعمال شان بدانند و منافع ملی کشور شان افغانستان را بدون ملاحظات قومی، زبانی و سمتی در نظر داشته باشند وزیر بار دستورهای این و آن قرار نگیرند؛ زیرا در گذشته همین نهادهای انتخاباتی و سازمان تقلب، بزرگترین خیانت را د رحق مردم روا داشتند و با توسل به تقلب، پروسه ملی انتخابات را بدنام و بی اعتبار کردند و کشور را با کشمکش های سیاسی تا لب پرتگاه جنگ‎های داخلی و تجزیه کشانیدند و ارزش های مردم سالاری را زیر پا کردند. با توجه به این ملاحظات، مسؤولت اعضای کمیسیون های انتخاباتی، بسیار سنگین و مهم است و باید اعضای جدید، از چگونگی انتخابات و تجربه های گذشته درس عبرت بگیرند.

اما موضوع قابل تأمل این است که اعضای جدید افراد شناخته شده نیستند و این که معیار رئیس جمهور و مشاوران وی در گزینش اعضای جدید نهادهای انتخاباتی چه بوده است، چندان روشن نیست.

در فهرست کمیته گزینش برخی از افرادی به چشم می خوردند که دارای تجربه انتخاباتی و دانش و فهم لازم در امور انتخابات بودند ولی به هر دلیلی که بود رئیس جمهور آنها را گزینش نکرد.

حال اگر اعضای جدید، آن گونه که لازم است نتوانند انتخابات های آینده را مدیریت کنند و موفقیت نصیب شان نشود، آنگاه مسؤولیت آن نابسامانی‌ها متوجه رئیس جمهور و مشاوران او خواهد بود و مردم از وی خواهند پرسید که چرا افراد کم تجربه را در این نهادها گزینش کرد؟

مسأله دیگری که باید به آن رسیده گی شود، موجودیت کارمندانی است که در لایه های دیگری از نهادهای انتخاباتی اجرای وظیفه می دارند ولی در گذشته با سازمان تقلب رابطه داشتند.

اگر چنین افراد بازهم در این نهادها به وظایف شان ادامه بدهند و خانه تکانی لازم در کمیسیون های انتخاباتی انجام نشود، بیم آن می رود که انتخابات های آینده به مدیریت همین افراد، باچالش های چون تقلب های سازمان یافته مواجه شده و کشور بار دیگر شاهد کشمکش های گسترده سیاسی خواهد بود.

پس پیشنهاد می شود که در تمام لایه های نهادهای انتخاباتی، بازبینی دقیق صورت گیرد و اشخاصی که در تقلب های انتخاباتی نقش داشتند هرچه زودتر از ادارات مرکز و نماینده گی های ولایتی برکنار شوند تا مردم کشور به این نهادها اعتماد کنند و آبروی از دست رفته کمیسیون های انتخاباتی اعاده شود.

++++++++++++++++++++++++++

رئیس جمهوری افغانستان فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را اعلام کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، بعد از ۱۰ روز چانه زنی با رهبران سیاسی و نهادهای مدنی امروز سه شنبه دوم قوس/ آذر ۷ عضو کمیسیون انتخابات و ۵ عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی این کشور را معرفی کرد.

اعلام اعضای این کمیسیون‌ها راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان که یک و نیم سال است به تاخیر افتاده، باز می‌کند.

مدت کار پنج ساله پارلمان افغانستان در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ به پایان رسید اما به دلیل آماده نبودن دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات، رئیس جمهوری افغانستان مدت کار پارلمان این کشور را برای یکسال تمدید کرد که اکنون هم این پارلمان به کار خود ادامه می‌دهد.

اصلاحات در قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از مواد توافقنامه دولت وحدت ملی افغانستان است که در سال ۲۰۱۴ و پس از ادعاهای تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آن سال با میان‌جی گری آمریکا میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد.

تصویری از انتخابات گذشته ریاست جمهوری
Image captionاصلاح نظام انتخاباتی افغانستان از مهمترین مواد موافقتنامه دولت وحدت ملی این کشور بود

روز پنجشنبه ۲۰ عقرب (آبان) کمیته گزینش ۲۱ نفر را برای گزینش ۷ عضو کمیسیون مستقل انتخابات و ۱۵ نفر را برای گزینش ۵ عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رئیس جمهوری معرفی کرده بود.

ارگ ریاست جمهوری در نامه خبری اسمای اعضای این کمیسیون ها را اعلام کرده است.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

اسم اسم پدر ولایت قوم عمر درجه تحصیل مدت وظیفه
۱. نجیب الله احمدزی حاجی عمر خان پکتیا پشتون ۴۰ سال مافوق لیسانس برای ۵ سال
۲. عبدالقادر قریشی عبدالواسع بلخ ازبک ۳۹ سال لیسانس برای ۵ سال
۳. ملیحه حسن غلام حسن کابل هزاره ۴۴ سال مافوق لیسانس برای ۵ سال
۴. وسیمه بادغیسی عبدالغفور بادغیس تاجیک ۳۶ سال مافوق لیسانس برای ۵ سال
۵. معاذالله دولتی فتح محمد غور ایماق ۴۱ سال مافوق لیسانس برای ۳ سال
۶. رفیع‌الله بیدار بنارس خان ننگرهار پشه‌ای ۶۱ سال دکتر برای ۳ سال
۷. گلاجان عبدالبدیع صیاد محمد یوسف کابل پشتون ۴۳ سال دکتر برای ۳ سال

اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان

اسم اسم پدر ولایت قوم عمر درجه تحصیل مدت وظیفه
۱. غلام دستگیر هدایت محمد علم خان میدان وردک پشتون ۵۳ سال مافوق لیسانس برای ۵ سال
۲. عبدالبصیر فایز غلام سرور بدخشان تاجیک ۴۴ سال مافوق لیسانس برای ۵ سال
۳. علی رضا روحانی عبدالرزاق غزنی هزاره ۴۷ سال مافوق لیسانس برای ۵ سال
۴. حمیرا حقمل نصرالله کابل پشتون ۴۹ سال لیسانس برای ۳ سال
۵. عبدالعزیز آریایی سلطان محمد بدخشان ازبک ۳۸ مافوق لیسانس برای ۳ سال

مراسم حلف وفاداری این اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری و در حضور اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، روسای مجلس‌های نمایندگان و سنای افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی و با نفوذ این کشور برگزار شد.

تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تهیه شود

اشرف غنی، در صحبت‌هایش گفت که هر چند براساس قانون معرفی فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان صلاحیت رئیس جمهوری این کشور است اما او ترجیح داد که این “وظیفه مهم” را در مشوره با عبدالله عبدالله، سرور دانش، دادگاه عالی، دادستانی کل افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان انجام دهد.

آقای غنی گفت که از تمام اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در حضور رئیس اجرایی مصاحبه گرفته شده و در تعیین آنها معیارهای چون “توانایی، لیاقت، تجربه، قوم، جنس، مذهب و سن” در نظر گرفته شده است.

تصویری از داخل ارگ ریاست جمهوری
۵ روز پیش ارگ ریاست جمهوری میزبان نشستی برای گفت وگو با اعضای ارشد دولت و چهره مهم سیاسی افغانستان در مورد معرفی کمیسیون‌های جدید انتخاباتی افغانستان بود

رئیس جمهوری افغانستان گفت که اکنون وظیفه اصلی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد اصلاحات گسترده در وظایف داخلی، نهادسازی انتخاباتی، احیای اعتماد مردم و اعتبار کمیسیون‌ها، کار روی ایجاد میکانیسم‌ها برای شفافیت انتخابات، بسیج عمومی مردم برای شرکت در انتخابات، انتشار تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و برقراری رابطه با جامعه مدنی و قشر سیاسی افغانستان است.

او افزود که اعضای جدید کمیسیون‌ها باید به مردم و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع انجام دهند و ابراز امیدواری کرد که انتخابات بعدی پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان “به شفاف‌ترین وجه” صورت بگیرد.

“نمونه خوبی از کار باهمی بود”

عبدالله عبدالله، شریک آقای غنی در دولت وحدت ملی افغانستان گفت که اصلاحات انتخاباتی و به میان آوردن کمیسیون‌های جدید انتخاباتی از اصلی‌ترین مواد توافق‌نامه دولت وحدت ملی افغانستان بود و به گفته او اکنون با معرفی این کمیسیون‌ها، این وعده رهبران دولت وحدت ملی عملی شده است.

آقای عبدالله با تاکید بر اهمیت کار این کمیسیون‌ها گفت روند معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی “نمونه خوبی از کار باهمی، مشورت و هماهنگی” میان رهبران دولت وحدت ملی برای انجام “یک ماموریت ملی” بود.

او خطاب به اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی گفت که “دولت وحدت ملی با تمام انرژی از کمیسیون‌های جدید حمایت می‌کند و کمیسیون‌ها هیچ گاهی اجازه ندهند کسی در کارشان دخالت کند.”

“کار حکومت در زمینه اصلاحات انتخابات به پایان رسید”

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز که مسئولیت پیشبرد اصلاحات انتخاباتی را به عهده داشت، در گزارشی روند اصلاحات انتخاباتی و معرفی اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی را توضیح داد.

آقای دانش گفت که پس از پایان کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که براساس توافقنامه دولت وحدت ملی ایجاد شده بود، دولت ۸ پیشنهاد از ۱۱ پیشنهاد این کمیسیون را پذیرفت و ۳ پیشنهاد دیگر آن را که شامل اصلاح نظام انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی و ایجاد کمیته شفافیت بود، برای بررسی دوباره به این کمیسیون فرستاد. او گفت در نهایت به دلیل اینکه اصلاح نظام انتخاباتی و بحث روی حوزه‌های انتخاباتی به وقت بیشتر نیاز داشت، رهبری دولت تصمیم گرفت که کمیسیون‌های انتخاباتی جدید در این موارد تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

تصویری از مصاحبه یکی از نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی
اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پس از حضور یافتن در جلسه مصاحبه با رئیس جمهوری، رئیس اجرایی، معاون رئیس جمهوری، دادستان کل و نمایندگان دادگاه عالی و کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان انتخاب شدند

آقای دانش گفت که قانون انتخابات و قانون تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی نیز در پرتو پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاح و براساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری اکنون نافذ شده‌اند.

او گفت که اکنون کار حکومت در زمینه اصلاحات انتخاباتی به پایان رسیده و کمیسیون‌های انتخاباتی وظیفه دارند تا در خلال سه ماه طرح جامعی را در مورد حوزه‌های انتخاباتی، تکلیف کارت‌های رای‌دهی و ثبت نام رای‌دهندگان ارائه کنند.