0008

امرالله صالح

دروغ بزرگ

گفته شده که حمله بر مدرسه باقرالعلوم کار داعش است. تمام پایگاه های اصلی و عربی داعش زیر تهاجم است. آنها توانایی زیست در خانه های خود را ندارند و هیچ امکان ندارد درین حالت حمله یی را بر کابل برنامه ریزی نمایند. داعش در افغانستان اصلا نیست. آنچه هست دسیسه یی است از همان دشمن اصلی یعنی پاکستان. اعلامیه نشر شده در مورد مسجد ومدرسه باقرالعلوم توسط هسته های کوچک تروریستی ترتیب شده است که به فرمایش آی اس آی مرتکب جنایت میشوند و در ریشه و اصلیت طالب اند

.

Advertisements