obama

خداحافظی اوباما از مرکل

نگرانی سیاسی در آلمان

فراتر از دلگرمی های اوباماست

اوباما، رئیس جمهور امریکا آخرین سفر خود در این مقام را با سفر به اروپا و بویژه آلمان انجام داد. او در برلین با صدر اعظم این کشور دیدار و سپس در یک مصاحبه مشترک خبری شرکت کرد. یگانه جمله مهمی که وی در این مصاحبه گفت و لابلای شلوغکاری های رسانه های صوتی و تصویری و مکتوب آلمان به عمد گم شد، این جمله بود:

« امیدوارم رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مقابل روسیه بایستد. آلمان مشکلات و چالش‌های بزرگ جامعه جهانی را با خود دارد»

او سپس روی مواضع مشترک آلمان و امریکا در سالهای ریاست جمهوری خود در برابر ناتو و تجارت آزاد تاکید کرد.