1992892
گفتگوهای تلفنی گرم و دوستانه دو رییس جمهور روسیه و امریکا باعث نگرانی شدید رهبران اتحادیه اروپا شده

به گزارش سایت همایون بنقل از دیلی اکسپرس، «گفتگوهای تلفنی گرم و دوستانه دو رییس جمهور روسیه و امریکا باعث نگرانی شدید رهبران اتحادیه اروپا شده که امروز از تصمیم گیری های رییس جدید دولت امریکا عقب مانده اند. به گفته این نشریه، موج انفجار گفتگوی دو رییس جمهور به بروکسل هم رسیده و از گرم شدن ناگهانی روابط دو کشور نگران هستند. دیلی اکسپرس خاطر نشان می کند که تمام هفته گذشته رهبران اتحادیه اروپا به حملات کورکورانه به رییس جمهور جدید گذشت و پیوسته سعی داشتند با دستگاه جدید حکومت امریکا ارتباط داشته باشند. اگر ترامپ رسما الحاق کریمه به روسیه را تایید کند، روابط امریکا و اتحادیه اروپا خرابتر خواهد شد. علاوه بر این، پوتین و ترامپ متحدینی از آب درمی آیند که نسبت به داعش نفرت داشته و توافقاتی برای مقابله با تروریسم کرده اند. به گفته دیلی اکسپرس، ممکن است این مساله بروکسل را عقب بزند.

Advertisements