شاولی زرین، مدیر مسئول و رییس خبرگزاری بخدی با شکایت احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ احضار شد.

احمد ضیا مسعود احمد ضیا مسعود
این احضار بدنبال شکایت رسمی مکتوب شماره ٢٢٩٦ دفتر نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب صورت می گیرد که در آن از نشری گزارشی به وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت کرده بود.
خبرگزاری بخدی به تاریخ اول عقرب گزارشی تحت عنوان “احمد ضیا مسعود با ٥٢ میلیون دالر در امارات متحده عربی بازداشت شده بود” نشر کرد.
احمدضیا مسعود در مکتوبی به عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر این گزارش را “توطیه سازمان یافته در تبانی با استخبارات و حلقات مزدور خارجی”خوانده و از سردبیر خبرگزاری بخدی به وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت کرده بود. به موجب این شکایت، شاولی زرین به کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه یی احضار شد.
دفتر آقای مسعود گفته است: “دشمنان مردم غیور و با شهامت افغانستان در تبانی با استخبارات و حلقات مزدور خارجی جهت مغشوش ساختن اذهان عامه و نفی شخصیت های ملی، مذهبی و بزرگان با توسل به توطیه های سازمان یافته و تبلیغات زهرآگین در مغایرت با روحیه حقوق شهروندی از طریق سایت های انترنتی وابسته به استخبارات بیرونی اقدام نموده و موجبات ازهم پاشیدن نظام اجتماعی را فراهم می نمایند.”
این دفتر، خبرگزاری بخدی را وابسته به استخبارات خارجی متهم کرده و نشر گزارش در باره احمد ضیا مسعود را کذب و دور از حقیقت خوانده است.

شاولی زرین شاولی زرین
شاولی زرین در این پرونده به دلیل انتشار این گزارش به “افترا، نشر اکاذیب و بد نام کردن چهره های ملی، مذهبی” متهم شده است.
جلسه رسیدگی به این شکایت به روز یکشنبه ٢٣ عقرب در مقر وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور اعضای کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه یی برگزار شد.
در این جلسه شاولی زرین، رییس و مدیر مسئول خبرگزاری بخدی و دو وکیل مدافع از جانب دفتر احمد ضیا معسود نیز حضور داشتند.
در جلسه وکلای آقای مسعود به استناد به قانون خواستار محکومیت زرین به پرداخت جریمه نقدی و یا زندانی شدن از یک تا ده سال شدند.
وکلای مدافع خواستار معذرت خواهی رسمی خبرگزاری بخدی نیز شده اند که این درخواست از سوی مدیر مسئول این خبرگزاری پذیرفته نشد.
آقای زرین دلایل کافی و اصل خبر را که در سایت ام اس ان تحت عنوان (بیست رازی که ویکیلیس منتشر کرد) پخش شده بود را در اختیار اعضای کمیسیون قرار داد.
هر چند خبری دستگیری احمد ضیا مسعود در امارات متحده عربی با ٥٢ میلیون دالر در سال ٢٠١٠ از سوی سایت افشاگر ویکیلیکس منتشر شده بود اما سایت ام اس ان، به تازگی گزارشی تحت عنوان بیست رازی که از سوی ویکیلیکس منتشر شد را پخش کرده است.
زرین می گوید که قصد گستاخی و اهانت به کسی را ندارد اما در راستای انتشار خبر براساس تکلیف وظیفوی و اطلاع رسانی عمل می کند.
او گفت که یک روز پس از نشر گزارش احمد ضیا معسود تحت فشار و تهدید های مکرر مجبور شد برای مدتی این خبر را از خبرگزاری بخدی و صفحه فیسبوک خبرگزاری بردارد.

Advertisements