hilary813878

خبر کمک پنجاه هزار دالری رئیس جمهور به خانم کلنتون بررسی جدی شود

در نتیجه انتخابات در کشور امریکا، دونالد ترامپ رقیب سرسخت خود خانم هیلاری کلنتون را شکست داد و قصر سفید را از اختیار دموکرات ها بیرون کرد.

پیروزی ترامپ باتوجه به موضع گیری واتهاماتی که در جریان کار زارهای انتخاباتی به وی وارد شد، بیشتر دولت‌ها و مردم جهان را شگفت زده ساخت.

درنظرسنجی‌ها، همواره خانم کلنتون نسبت به ترامپ پیش قدم نشان داده می شد و بیشتر دولت‌ها به این باور بودند که خانم کلنتون پیروز می شود، اما مردم امریکا به ترامپ رأی دادند و وی را پیروز ساختند.

رئیس جمهوری امریکا در روز نخست پیروزی اش یک بار دگر اعلام کرد که منافع کشورش را نسبت به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد و از همکاری و کمک های مالی وسیاسی به سازمان ها و کشورهایی که نفع امریکا در آن متصور نباشد اجتناب کرده ونسبت به برخی از پیمان‌ها تجدید نظر خواهد کرد.

باتوجه به این گفته های رئیس جمهور جدید امریکا، افغانستان از جمله کشورهایی است که به حمایت امریکا نیاز دارد ونهادهای امنیتی ما که امروز در برابر تروریستان می جنگند، از نظر امکانات مادی ولوژیستیکی وابسته به امریکا اند.

اما باید اذغان داشت که افغانستان خط مقدم مبارزه بر علیه تروریستان بین المللی است و اگر رئیس جمهور جدید در مناسبات و حمایت خود از افغانستان تجدید نظر کند ویا کمک را کاهش دهد، خط مقدم شکست خواهد خورد و آنگاه گروه های تروریستی بیشتر از پیش تهدید جدی برای جامعه جهانی به ویژه امریکا خواهد بود.

با این ملاحظه، مقامات امنیتی امریکا که به رئیس جمهوری امریکا مشوره می‌دهند و مشوره آنها در تصامیم قصر سفید تأثیر گذار است، هرگز اجازه نخواهند داد که امریکا افغانستان را فراموش کند و یا کشور ما را در میدان جنگ علیه تروریستان تنها بگذارد. زیرا در مبارزه علیه هراس افگنان منافع هر دو کشور گره خورده است و دفاع از افغانستان، دفاع از امریکا تلقی می شود ودر این مورد چندان نگرانی‌‌ای وجود نخواهد داشت.

موضوع دیگری که پس از پیروزی ترامپ، توجه همه را جلب کرد، خبر روزنامه نیویارک تایمز مبنی بر کمک ماهانه پنجاه هزار دالر به رئیس ستاد انتخاباتی هیلاری کلنتون نامزد دموکرات‌ها از سوی رئیس جمهور کشور بود.

این خبر نیویارک تایمز همه مردم افغانستان را که با کشکول گدایی زنده گی شان را به پیش می برند، تکان داد و سوال جدی برای‌شان مطرح شد که چرا و چگونه رئیس جمهور پول مردم فقیر را در حالی به ستاد خانم کلنتون کمک کرده است که خودشان به خیرات پول مالیه امریکایی ها وابسته اند.

سخنگوی رئیس جمهور این خبرنیویارک تایمز را عجالتاً رد کرده وآن را دروغ دانست.

اما پرسشی است که چرا یک روزنامه معتبر جهان چون نیویارک تایمز چنین خبری را نشر کرده است و چه دشمنی با رئیس جمهوری افغانستان دارد؟

برای روشن شدن موضوع باید نهاد شورای ملی مبارزه برضد فساد در این مورد بی تفاوت نباشد واین مسأله را جداً بررسی کند و ثابت نماید که خبر نشر شده در آن روزنامه کذب است و یا این‌که رئیس جمهور نسبت به خانم کلنتون سخاوت داشته و سخنگوی آن دروغ می گوید.

Advertisements