1986968

دشمنان ترامپ در حال آماده سازی کودتا

هم اکنون کمپینی راه افتاده که هیلاری کلینتون را به عنوان رییس جمهور برگزیده اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از منابع خبری، دشمنان رادیکال رییس جمهور منتخب امریکا از بین طرفداران جناح لیبرال و دموکرات روی کودتای دولتی حساب باز کرده اند. در اینترنت هم اکنون کمپینی راه افتاده که هیلاری کلینتون را به عنوان رییس جمهور برگزیده اند. این بیانیه را بیش از 3 میلیون نفر امضا کرده اند.

Advertisements