_92411224_123

 از راست به چپ صلاح الدین ربانی، نسرین اوریاخیل و محمود بلیغ

پارلمان سه وزیر را بخاطر بهمصرف نرسانیده بوریژه صلب اعتماد کرد. اما مشاورین و مسولین قوای امنیتی کشور که ریشه در بیشه دارند، امنیت کشور روزتاروز بدتر شده میرود و همه جا را ترور و انتحار و انفجار فرا گرفته است ، کسی نمی تواند ایشان را صلب اعتماد نماید. به نقل از جمهور

آگاهان در پیوند به استیضاح ۱۹ وزیر:
سلب اعتماد وزرا از سوی مجلس وضعیت را بدتر می کند
برخی از کارشناسان در پیوند به استیضاح وسلب صلاحیت برخی از وزرا از سوی مجلس نمایندگان می گویند که مجلس باید نسبت به شرایط فعلی واقعبینانه برخورد کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور٬‌مجلس نمایندگان امروز شنبه (۲۲ عقرب) سه وزیر حکومت وحدت ملی را به دلیل عدم مصرف بودجه در ادارات شان سلب صلاحیت کرد.
درهفته جاری قرار است که ۱۹وزیر از سوی پارلمان استیضاح شود و درصورتی که وزرا نتوانند قناعت پارلمان را حاصل کنند از وظیفه شان برکنار شده و سلب صلاحیت می شوند.
پارلمان افغانستان درحالی تصمیم به استیضاح اکثریت اعضای کابینه حکومت وحدت ملی را گرفتند که در حال حاضر تعداد زیادی از ادارات دولتی به ویژه سه وزارت؛ اطلاعات وفرهنگ٬‌اقوام وقبایل و معاون پطرولیم از سوی سرپرست اداره می شود.
برخی از کارشناسان می گویند که در چنین شرایطی پارلمان افغانستان باید یک مقدار واقع بینانه برخورد کند تا وضعیت در آینده بیشترازاین بحرانی نشود.
نعیم نظری٬‌رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در صبحت به خبرگزاری جمهوردراین مورد گفت:” حکومت متاسفانه در مدت کمتر از دو سال بخش از کابینه خود را توانست که معرفی کند هنوز مدت زمانی نمی گذرد که دوباره اعضای کابینه استجواب می شود در این طور شرایط ساختارحکومت دچار مشکل خواهد شد”.
آقای نظری گفت که استیضاح و سلب صلاحیت از وظایف قانونی پارلمان است اما در شرایط فعلی که سرپرستی یک معضل کلان برای حکومت وحدت ملی پنداشته می شود٬‌ با سلب وزیر از یک وزارتخانه وضعیت در آینده بدتراز حال خواهد شد.
او افزود:”پارلمان باید با یک واقع بینی نسبت به وضعیت برخورد کند فرصت را برای یک تعداد وزرای که کاراتر عمل میکنند بدهد ؛ درغیر آن اگر تعداد زیادی از وزرات خانه ها واگذار شود به سرپرست ها اولآ سرپرست ها با صلاحیت های محدود مواجه می شوند و دومآ قدرت به دست یک تعداد افراد خاص به گونه ای شکل می گیرد که وضعیت بدتر از حال خواهد شد”.
اقای نظری می گوید که پارلمان بجای سلب صلاحیت از دیگر مجراها فشار وارد کند تا آنهای که نتوانستند بودجه شان را مصرف کنند بیشتر کارکنند.
درهمین حال عین الدین بهادری رییس اجرایی اتحادیه حقوق دانان می گوید که به لحاظ قانونی با سلب صلاحیت وزرا نباید به روند حکومت داری صدمه وارد شود.
وی در صحبت به خبرگزاری جمهور گفت که سلب صلاحیت از مسوولیت پارلمان است از لحاظ قانونی استجواب و استیضاح و حتی سلب صلاحیت وزرا از سوی پارلمان برای حکومت مشکل ایجاد نمی کند و با سلب صلاحیت وزرا روند حکومت داری نباید صدمه بیبند.
گفتنی است که امروز مجلس نمایندگان وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی را سلب اعتماد کرد.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که سلب صلاحیت سه وزیر امروز از سوی پارلمان واکنش های شماری از شهروندان رانیز در پی داشت.
تعداد زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی به این باور هستند که وکلا به صورت غیرقانونی وزرا را سلب صلاحیت کردند که این نوع رفتار مشکل جدی برای حکومت وحدت ملی به بار می آورد.
گفتنی است که قبل ازاین نیزدو تن از وزرای کابینه از سوی پارلمان سلب صلاحیت شده بودند.
تاکنون حکومت افغانستان در پیوند به سلب صلاحیت سه وزیر واکنش نشان نداده است.
زهراجویا-خبرگزاری جمهور

 

Advertisements