ملا گل احمد صدیقی معاون شورای علما کابل :
قانون جدید منع آزار و اذیت زنان خلاف دین اسلامی و شریعت اسلامی است .

Advertisements