titre

مانور سیاسی اردوغان

میان امریکا- روسیه- اروپا

روز گذشته رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، با رئیس ستاد کل ارتش امریکا در ستاد ارتش ترکیه دیدار و مذاکره کرد. این دیدار 4 ساعت بطول انجامید و خبر آن در پایگاه اطلاع رسانی “نیروهای مسلح ترکیه” انتشار یافت. همین پایگاه خبری در باره این دیدار نوشت:

در این دیدار طرفین در خصوص امنیت منطقه و تحولات اخیر در سوریه و عراق گفتگو و بر تمامیت ارضی سوریه و عراق و مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

بخش دیگری از گفتگوها اختصاص به خطر جنگ مذهبی در منطقه و همچنین مسئله کردها در منطقه داشت.

مبارزه با داعش در “الباب” و “رقه” سوریه و عراق نیز مورد بحث قرار گرفت.

ظاهرا و براساس اشاراتی که در همین پایگاه خبری شده، مسئله اقامت فتح الله گولن در امریکا و سهم و نقش او در کودتای ماه جون گذشته در ترکیه نیز مطرح شده است.

همزمان با انتشار خبر بالا، امروز این خبر نیز در رسانه های ترکیه انتشار یافت که قوای متفق به همراه نیروهای دمکراتیک سوریه به طرف شهر رقه به حرکت در آمدند. اقدام و حرکتی که دولت ترکیه با آن مخالف است و اگر واکنشی نسبت به آن ندهند، باید به این مسئله اندیشید که در مذاکرات روسای ستاد مشترک ارتش های ترکیه و امریکا بر سر این مسئله نیز گفتگو شده و نسبت به اقدامات نظامی ترکیه بصورت واکنش هشدار داده شده است.

برخی نشانه ها مبنی بر نزدیکی بیشتر و شتابگیر ترکیه برای نزدیکی به روسیه تا سطح همکاری های نظامی زمینه ساز سفرهای اخیر ژنرال های امریکا و ژنرال های ناتو به ترکیه شده که آخرین آن سفر رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا به ترکیه است.

Advertisements