images

از عملیات شبانه حمایت کنید

طالبان درون نظام که چهره های شاخص و معلوم‎الحالی نیز هستند این روز ها با بهره گیری از ترفند های گوناگون در کار اند تا از حملات شبانه نیرو های ویژه اردو و پولیس در کشور علیه تروریست ها و دهشت افگنان جلوگیری کنند.

مردم به خاطر دارند که در دوره حکومت کرزی، او اجرای این گونه حملات را برای مدتی قدغن کرد. کرزی در حمایت از طالبان قرار داشت و به فرمان او هزاران تن از تروریست های طالبی از زندان های کشور رها شدند و بعد برای نظام و مردم کشور دردسر بزرگی را ایجاد کردند.

روشن است که عملیات های ویژه شبانة نیروهای خاص اردو و پولیس مطابق به اطلا عات و دریافت های بسیار دقیق کشفی صورت می گیرد و در آن نیرو های هوایی نیز با دقت تمام اهداف شان را مورد حمله قرار می‎دهند.

در نتیجه‎ی این گونه حملات از چندین سال به این سو فرماندهان و چهره های بارز طالبان و القاعده از بین رفته و یا به اسارت نیرو های دولتی در آمده اند و صد ها تن از افسران و سربازان و مردم ملکی از زندان های طالبان نجات داده شده اند.

مؤثریت این حملات به اندازه یی است که طالبان از آن بیم دارند و به مجرد آگاهی یافتن از آن، یا ساحه را ترک می کنند و یا هم با استفاده از سپر انسانی، عامل کشتار مردم بیگناه می شوند.

آن گونه که مشهود است طالبان این روز ها استفاده از سپر انسانی را در برخی از مناطق افزایش داده اند که نمونة آن را در کندز دیدیم . طالبان با این ترفند از یک سو مانع اجرای عملیات ها می شوند و از جانبی نیت دارند که با کشته شدن افراد غیر نظامی از جمله زنان و کودکان دستآویزی بیابند تا از آن علیه نظام تبلیغات سوء راه اندازی کنند و اذهان مردم افغانستان را مخدوش سازند.

نکته مهم این است که نیرو های اردو و پولیس ملی باید متوجه این گونه ظرافت ها و ترفندهای دشمن باشند و بهانه‌ای به دست آنان ندهند.

مدیران و فرماندهان نیرو های عملیات شبانه باید با دقت بیشتر از پیش عمل کرده و تلاش کنند تا از کشته شدن افراد غیر نظامی و از جمله زنان و کودکان جلوگیری کنند.

دولت باید متوجه اظهارات و نظریات گمراه کننده مهره‏هایی نیز باشد که از طالبان در خفا و آشکار حمایت می کنند و برای خوش کردن طالبان صدای ضدیت با امریکا را نیز سر می‎دهند.

افغانستان در لحظات بسیار حساس قرار دارد، هرگونه زد و بند های ددمنشانه برای متوقف ساختن عملیات های شبانه، آب به آسیاب دشمنان می ریزد و باعث تقویت دشمن و ضعف نیرو های امنیتی و دفاعی ما می گردد.

از عملیات های شبانه حمایت کنید و باور داشته باشید که این عملیات ها کمر اراده دشمن را می شکند و آن را زمینگیر می سازد

+++++++++++++++++++++++++++

به تمرکز قدرت پایان داده شود

اوضاع در کشور به گونه یی می چرخد که نشان می‌دهد، در نظام حاکم ثبات سیاسی نیز نیست. حکومت و حدت ملی که در نتیجه یک توافقنامه سیاسی میان دو تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی شکل گرفته است قرار نبود در این دوسال این گونه بی تحرک بماند.

بربنیاد توافق بدست آمده میان دکتور عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، حکومت مکلفیت داشت در جریان دوسال در ادارات انتخابات، اصلاحات وارد کند، انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها را برگزار نماید و در نتیجه لویه جرگه را تدویر نماید تا در آن قانون اساسی کشور تعدیل گردیده و راه برای تغییر سیستم نظام هموار گردد و افغانستان صاحب رئیس جمهور و نخست وزیر گردد.

جریان دوسال گذشته نشان داد که تیم رئیس جمهوری از روی عمد طوری عمل کرده است که زمینه هایی برای تحقق اهداف سه گانه یی که در بالا از آن ها یاد کردیم، آماده نشود و در نتیجه افغانستان همینگونه بر روی سینه به پیش بخزد.

این کندکاری ها و سهل انگاری های تیم حاکم سبب شد که انتخابات پارلمانی در کشور برگزار نشود و در نتیجه نماینده گان مردم در شورا های ولسوالی ها نیز نا انتخاب شده باقی مانده است که در این صورت نمی تواند لویه جرگه یی که بتواند قانون اساسی کشور را تعدیل کند، برگزار شود.

عدم همآهنگی میان دو تیم سازنده حکومت وحدت ملی سبب شد تا افغانستان دو سال بدی را پشت سر بگذارد و در آن اوضاع امنیتی رو به وخامت نهد و طالبان با اقتدار بیشتری در اطراف و اکناف کشور قدرت نمایی کنند.

همین اوضاع نا بسامان سیاسی کشور ایجاب می کند تا رهبران دو کشور بیش از هر زمان دیگر متوجه نازکی مسأله گردیده و تن به تحقق و عملی کردن مفاد توافقنامه یی بدهند که در دو سال پیش در ارگ ریاست جمهوری امضا کردند.

روشن است که هیچ یک از طرفین به اعمال و کردار همدیگر و به تعهداتی که کرده اند اعتماد ندارند. این بحران اعتماد سبب شده است که امور مملکت به خوبی پیش نرود و این گونه ما گرفتار مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی بمانیم.

اینک مردم توقع دارند تا دولت باید زمینه هایی را فراهم کند تا مفاد توافقنامه سیاسی که سازنده حکومت وحدت ملی در میان هرد و تیم بوده است به زودی عملی گردد.

تداوم وضعیت کنونی بر تمرکز بیشتر قدرت به دست رئیس جمهوری و تیمش می انجامد که بسیاری از رهبران سیاسی کشور در داخل و بیرون از نظام طرفدار آن نمی باشند.

تمرکز قدرت در دست یک تیم سبب شده است که مشارکت گسترده مردم در نظام خدشه دار گردد، یکه تازی های رئیس جمهوری بیشتر شده و حکومت به سوی قوم گرایی و تک روی بیشتر سوق گردد.

تنها راه علاج و پایان دادن به نا بسامانی های کنونی، عمل کردن به بند های موافقتنامه یی ا ست که دو سال پیش از امروز رهبران هردو تیم امضا کرده اند و به مردم کشور در باره عملی کردن آن تعهد داده اند

+++++++++++++++++++++++++++++

قاضی زاده: حکومت تلاش می‌کند تا کوپراتیف‌های دهقانان را فلج کند

n00058564-b

رئیس اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان ولایت بلخ که در یک گردهمائی در شهر مزارشریف مرکز این ولایت صحبت می‌کرد، گفت: «حکومت وحدت ملی و شورای وزیران تلاش می‌کنند تا کوپراتیف‌های دهقانان را در کشور فلج سازند

به گزارش  سایت همایون بنقل ازپیام آفتاب، به تازگی شورای وزیران (کابینه ریاست جمهوری افغانستان) در مصوبه شماره ۱۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ اعلام کرده است تا جایدادهای اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان به وزارت مالیه محول گردد. این تصمیم با واکنش و اعتراض دهقانان روبرو شده است.
اکنون شماری از دهقانان ولایت بلخ در یک گردهمایی اعتراضی در ولسوالی دهدادی این ولایت تجمع کرده و تصمیم اخیر شورای وزیران را در رابطه با اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان افغانستان خلاف قانون و حقوق این قشر می‌دانند.

حکومت و شورای وزیران تلاش می‌کنند تا کوپراتیف‌های دهقانان را فلج سازند
انجنیر محمد طاهر قاضی زاده رئیس اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان ولایت بلخ که در حاشیهٔ این گردهمائی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «مصوبه کابینه افغانستان خلاف مقرارت و قانون اتحادیه کوپراتیف‌ها کشور می‌باشد.»
وی با بیان اینکه جایدادهای کوپراتیف‌ها از پول دولت افغانستان نمی‌باشد، افزود: «این جایدادها از هزینهٔ حق العضویت، حق الشمول دهقانان و فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه کوپراتیف‌های افغانستان خریداری شده که هیچ حق دولت ندارد.»
آقای قاضی زاده به تاریخ فعالیت اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان کشور اشاره کرده می‌گوید: «این اتحادیه که بیش از ۴۳ سال می‌شود در اکثریت ولایت‌های افغانستان فعالیت دارد هیچگونه پول و هزینهٔ از طرف دولت داده نشده است.»
نامبرده گفت: «هیچگونه جایدادهای دولت در اختیار کوپراتیف‌های دهقانان افغانستان قرار ندارد.»
موصوف بیان داشت: «با تصویب این مصوبه شورای وزیران و حکومت وحدت ملی افغانستان تلاش می‌کند تا اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان کشور را فلج سازد و ارتباط که از اینطریق میان کشاورزان و دولت وجود دارد از بین ببرد.»
رئیس کوپراتیف‌های دهقانان ولایت بلخ تأکید کرد که اگر دولت جایدادهای این اتحادیه را نگیرد و در کنار سایر کمک‌ها را برای اتحادیه کوپراتیف‌ها انجام دهد این اتحادیه می‌تواند که فعالیت‌های خوبی را برای رشد و انکشاف زراعت در کشور انجام دهد.

فعالیت‌های عمدهٔ کوپراتیف‌های دهقانان
* توزیع تخم‌های اصلاح شده زراعتی برای کشاورزان
* توزیع ماشین آلات زراعتی برای کشاورزان
* توزیع ادویه ضد آفات و حشرات برای کشت و زرع کشاورزان
* برنامه‌های آموزشی چگونگی کشت و زرع زراعتی
* حمایت از کشاورزان و دهقانان
* دادخواهی از حق و حقوق کشاورزان
* ایجاد هماهنگی میان کشاورزان و حکومت
* بررسی وضعیت کشت و زرع کشاورزان

محمد طاهر قاضی زاده می‌گوید: «در مجموع دو کوپراتیف وجود دارد که یکی آن کوپراتیف زراعتی که ازطرف وزارت زراعت و مالداری اکمال و تجهیز می‌شود و دیگر کوپراتیف‌های دهقانان است که این اتحادیه مستقل است و وابسته گی به دولت ندارد.»
در همین حال شماری از کشاورزان و دهقانان ولایت بلخ که در این گردهمایی اعتراضی تجمع کرده‌اند تأکید می‌کنند که این کار شورای وزیران و حکومت وحدت ملی خلاف قانون و مقرار می‌باشد و جایدادها اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان از پول دهقانان است.
این کشاورزان اظهار کرده‌اند که دولت هیچگونه حق مداخله را برای گرفتن جایدادهای اتحادیه کوپراتیف‌های دهقانان ندارد.
از سوی هم ولی شاه ولسوال دهدادی ولایت بلخ ضمن اینکه می‌پذیرد برخی از مشکلات در برابر کشاورزان قرار داد اما گفت: مشکل پیش آمده (مصوبه شماره ۱۲) را از زبان دهقانان شنیده و به رهبری حکومت انتقال می‌دهد تا تصمیم نهایی را حکومت بگیرد.

عمده‌ترین مشکلات کشاورزان براساس گفته‌های ولسوال دهدادی ولایت بلخ
* کمبود تخم‌های اصلاح شده برای کشاورزان
* کمبود کود کیمیاوی برای کشاورزان
* نبود ادویه جات ضد آفات و حشرات
* نبود قرضه‌های مالی کوچک و بزرگ برای کشاورزان
* نبود وسایل و تجهیزات کشاورزی
* کمبود آب زراعتی برای کشاورزان

قابل ذکر است که در چند سال گذشته دهقانان و کشاورزان در گردهمائی‌ها و اعترض‌های زیادی خواهان رسیده گی به مشکلات شان از طرف حکومت شده‌اند اما تاهنوز هم دیده می‌شود که برخی از مشکلات و چالش‌ها در برابر این قشر وجود دارد.
– سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)

Advertisements