unnamed

من فکرنمیکردم که رهبران غرب اوج تفکر اشغالگری شان تا این اندازه باشد

:لطفآ به این گزارش شرم آو توجه کنید
آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل سابق ناتو معتقد است آمریکا برای حل مسائل موجود در جهان باید بیشتر و فعالانه تر در درگیری های بین المللی دخالت کند. به گزارش اسپوتنیک، دبیر کل سابق ناتو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز اظهار داشت ” ما به آمریکا به عنوان ژاندارم جهانی نیاز داریم و رهبری قاطع جهانی آمریکا برای ما ضرورت دارد”.. وی گفت:” سوریه دچار جنگ و درگیری ها ، عراق در مرز ورشکستگی و لیبی کشور ناموفقی در شمال آفریقا است. چین قدرت نمایی می کند و روسیه هم نیز به اوکراین حمله کردند هو ثبات دراروپای شرقی را بر هم می زند”. به عقیده راسموسن به این
دلیل رئیس جمهور جدید آمریکا راهی جز دخالت بیشتر در همه این درگیری ها ندارد.
ارسالی -صفوی

Advertisements