139506081134102498505764-300x208

حزب جمعیت اسلامی هشدار میدهد که اگر رییس جمهور غنی به انحصار قدرت پایان ندهد، نظام کنونی از هم فرو خواهد پاشید.

ادامۀ اختلافات میان کاخ ریاست جمهوری و قصر سپیدار سبب شده تا اعضای ارشد دو حزب مقتدر اما مخالف در شمال افغانستان را پس از سال ها دور یک میز جمع کند.

فضل احمد معنوی، عضو جمعیت اسلامی افغانستان می گوید: “خواست رییس جمهور انحصار نمودن قدرت است که اگر این روند ادامه پیدا کند، نظام از هم خواهد پاشید.”

حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم می گوید که بر ادامۀ همکاری های دراز مدت با حزب جمعیت اسلامی به توافق رسیده اند.

بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می گوید: “رییس جمهور باید مطابق قانون همه را در حکومتداری سهم دهد تا حد اقل بخشی از مشکلات حل شود.”

پس از رییس اجرایی، نمایندۀ ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و جنرال دوستم، معاون اول رییس جمهور از کارکرد های آقای غنی به شدت انتقاد کرده و او را به قوم گرایی متهم نمودند.

هر چند رهبران حکومت چندین بار با هم دیدار کرده اند، اما اختلافات هنوز هم میان رییس جمهور و رییس اجرایی پابرجاست.

Advertisements