رییس مبارزه کاهش مواد مخدر وزارت صحت عامه: از سوی وزیر لت و کوب شدم

یکی از روسایی وزارت صحت عامه کشور از سوی وزیر صحت عامه مورد لت و کوب قرار گرفته و در حال حاضر در شفاخانه چهار صد بستر شهر کابل بستری است.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور
داکتر فواد عثمانی رییس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه کشور می گوید که او از سوی چند تن از محافضان فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه لت و کوب شده است.
آقای عثمانی به خبرگزاری بخدی گفت: وزیر صحت عامه کشور از قانون تمکین نمی کند و به صورت غیر قانونی هر کاری که دلش خواست در وزارت صحت عامه انجام می دهد.
او می گوید که کار های آقای فیروز در این وزارت غیر قانونی است چون هر گونه که دل خودش خواست همان کار را انجام می دهد و از کار های قانونی سرپیچی می کند.
عثمانی گفت: من به دلیل این که فساد اداری فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور را برملا کردم من (داکتر فواد عثمانی) را از وظیفه بر کنار کرد.
پیش از این اما نتایج یک گزارش تحقیقی که مقرری های غیر قانونی را در وزارت صحت عامه افشا کرده نشان می دهد که در این وزارت فساد گسترده جریان دارد.
هفته نامه راه مدنیت که این گزارش را منتشر کرده بود مدعی شده فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه براساس سلیقه شخصی خود اقدام به برکناری برخی از روسای کلیدی در این وزارت کرده و در عوض افراد را که حتی به فساد اداری مجرم شناخته شده انتصاب کرده است.
در همین حال داکتر فواد عثمانی می گوید که او قبل از این فساد وزیر صحت عامه را با رسانه ها شریک ساخته بود و همین دلیل باعث شده است که آقای فیروز او را از کار برکنار و مورد لت و کوب قرار بدهد.
آقای عثمانی می گوید که او به حکم رییس جمهور در این وزارت آمده و تا زمانی که رییس جمهوری کشور حکم برکناری او را امضا نکند در سمت خود باقی می ماند.
گفته می شود که بر اساس قانون اساسی افغانستان تا زمان که یک شخص بلند پایه دولتی محکوم به فساد و یا اعمال غیر اخلاقی شناخته نشود، کسی توان برکناری او را ندارد.

داکتر فواد عثمانی رییس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه کشور

داکتر فواد عثمانی رییس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه کشور
رییس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه کشور به خبرگزاری بخدی گفت که در جریان لت و کوب محافضان آقای فیروز دست و پایم شکسته و در حال حاضر در شفاخانه بستری هستم.
او همزمان می گوید که وزیر صحت عامه کشور در غیاب او دروازه دفترش را مسدود کرده و اجازه وارد شدن به دفترش را نداده است.
موارد فساد
پیش از این اما روزنامه هشت صبح گزارشی را نشر کرده بود که در آن از فساد گسترده از برکناری کارمندان عالی رتبه گرفته تا کرایه خانه، شرکت خصوصی وزیر صحت ، مقرری های اقوام و خویشاوندان وزیر و چندین مورد فساد دیگر وزیر صحت عامه در آن آمده بود.
در گزارش همچنان از عقد قرارداد برخی از پروژه‌ های ساختمانی- صحی که مراحل تدارکاتی آن طی شده، جلوگیری کرده است، نیز ذکر شده بود.
در گزارش همچنان ذکر شده بود که وزیر صحت عامه برای خانه خود بیش از دو میلیون و دوصد وهفتادو پنج هزار افغانی از ریاست مالی این وزارت کرایه دریافت می‌کند.
در همین حال وزیر صحت عامه در مورد گزارش فساد گفته بود که اكثر کارمندان برکنارشده در فساد دخيل بودند و دوسيه‌ های‌ شان به سارنوالي فرستاده شده ۶۴ دوسيه كه بيشتر آن به افراد بركنارشده ارتباط مي‌گيرد به سارنوالی فرستاده شده است.
فواد عثمان اما در دوره کاری حکوت حامد کرزی بعد از سپری کردن امتحان رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بعنوان ریيس رياست عمومي كاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه تقرر حاصل نموده بود.
خبرگزاری بخدی تلاش کرد تا در این زمینه نظر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور را با خود داشته باشد اما موفق به این کار نشد.

Advertisements