img15553684

مقدمات یک ائتلاف جدید بر محور جنرال دوستم درشمال

درخبر، از حنیف اتمر، سلام رحیمی، حامد کرزی، زلمی هیوادمل و دکترحیدر ( از بسته گان شهنواز) به عنوان طراحان اصلی قطعات ملیشه های قومی نام برده شده است.
اطلاعات از منابع خاص در شمال افغانستان مشعر اند که یک ائتلاف جدید سیاسی با اشتراک فعالان وابسته به طیف ازبک، تاجک و هزاره  در تایید و دفاع از موضع سیاسی و مطالبات جنرال دوستم درحال شکل گیری است.
درخبر آمده است که اصول کلی مطالبات جنبش اعتراضی جدید با محوریت جنرال دوستم، به طور مشخص، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی عنوان شده است. این درحالی است که به سلسلۀ اخبار واصله در مورد تشکیل گارد قومی به حمایت عربستان وقطر، گزارش شده است که دررأس گارد 25 هزار نفری ملیشه ها که قرار است با فرمان ارگ تشکیل شود، دگرجنرال شهنواز تنی، مهم ترین نظامی نزدیک به آی، اس، آی قرار دارد.
عناصری که دست اندرکار این پروگرام اند از سرکوب «بغاوت» جنرال دوستم سخن می گویند و سناریوی بازسازی «منارنجات» نادرخانی با همین اجندا مرتبط بوده است.
درخبر، از حنیف اتمر، سلام رحیمی، حامد کرزی، زلمی هیوادمل و دکترحیدر ( از بسته گان شهنواز) به عنوان طراحان اصلی قطعات ملیشه های قومی نام برده شده است. درگزارش، با اشاره به خبر روزنامه هشت صبح چاپ کابل در مورد تلاش های حنیف اتمر برای دریافت منابع مالی برای گلبدین حکمتیارآمده است که تلاش های هزینه یابی در واقع به منظور مقدمات تشکیل گارد بیست وپنج هزار نفری قومی به راه افتاده و منابع مالی حکمتیار از جای دیگر است.  گ ا
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

نخستین طرح گارد ده هزار نفری تکفیری ها درکابل

تیم تحول و تداوم به رهبر دکترغنی گام به گام به سوی انحلال و سقوط نزدیک می شود

خبرهای اولیه در مورد تشکیل یک قوای شبه نظامی ده هزار نفره به نام «گارد ده هزارنفری» درحال حاضر به شکل یک طرح یا خاکه درمحفل ارگ مطرح است. گروه طالبان دولتی تحت رهبری حنیف اتمر وسلام رحیمی سقوط تدریجی یا ناگهانی حکومت را پیش بینی کرده اند. جمیعت و اردوگاه «مقاومت» جسارت چنین کاری را ندارند و فقط برای گرفتن امتیازات دولتی و سیاسی هراز چند گاه به فشار متوسل می شوند. مقابله ارگ با زیرمجموعه های نوظهور و رادیکال جمیعت و شورای نظار و همچنان سرکوب قطعات جنگی جنرال دوستم است.
دلیل اصلی ایجاد گارد ده هزار نفری متشکل از ملیشه های سنی مذهب، دو مسأله است: مورد اول آن است که تیم حاکم قطعن نتیجه گرفته است که اردو وامنیت ملی در هنگام خطرات اصلی از آنان دفاع نمی کنند و امریکا و ناتو که تمویل کنندۀ اصلی اردو امنیت اند؛ هیچ علاقه یی مستقیم برای مشارکت دربازی قومی و جنگ قومی که به دفاع از تیم ارگ بیانجامد؛ نشان نمی دهند. آن ها از نظارت عملیاتی دایمی و واکنش ضربتی ایران و روسیه حساب می برند.
دلیل بعدی، پیشنهادات پنهان عربستان وقطر به تیم کابل است که به عنوان بخشی از جنگ منطقه یی مقابله با ایران تحت شعار جنگ مذهبی، مایل اند محور سیاسی خاصی را که بتواند به نیابت از آنان جنگ را ادامه دهد؛ کمک کنند تا برای دفاع از خودش، ( درقدم اول) یک نیروی نظامی ملیشیایی را دراختیار خود داشته باشد و مخارج آن از سوی طلاپرستان عربی پرداخته می شود. این طرح، تا هنوز شروع ناشده، محکوم به شکست است.
امریکایی ها به دکترغنی حالی کرده اند که درجنگ قومی از آنان حمایت نمی کنند. لوی درستیز، قدم شاه شهیم به روزنامه امریکایی گفته است که هرگاه مشکلات دو تیم تا آن جا برسد که اوضاع تحت کنترول درآورده شود، اردوی ملی به طور مستقل در زمینه تصمیم خواهد گرفت.
تیم ارگ وقوف دارد که اردو، عمدتن متشکل از نیروهای ضد طالبان است و درصورت وقوع کدام آشوب، از نیروهای دولتی که از طالبان حمایت می کنند؛ دفاع نمی کنند.گ ا

فضل‌احمد معنوی ریس پیشین کمیسیون انتخابات :

حلقۀ های داخل ارگ تلاش دارند تا یک گارد ده‌هزار نفری تشکیل دهند. در بارۀ معاش این گارد با امریکا حرف زدند جواب رد گرفتن ،از قطر خواسته‌اند که در تشکیل این گارد کمک شان کند. قطری‌ها چراغ سبز نشان داده‌اند.
ارگ نشینان که در داخل افغانستان بدونِ پشتیبانی امریکا جایی و جای‌پایی ندارند و حتا در قریه‌های شان هم رفته نمی‌توانند

Advertisements