%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-488x300

حنیف اتمر از سفارت‌خانه

‎های خارجی در کابل برای حکمتیار پول خواسته است

گزارش‌ها حاکی از آن است که محمدحنیف اتمر

مشاور شورای امنیت ملی از سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل
برای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، پول خواسته است.

روزنامه 8‌صبح امروز به نقل از منابع گزارش داده که وی از سفارت‌خانه

های خارجی در کابل پول تقاضا کرده

تا آن را در اختیار حکمتیار قرار دهد،
استدلال اش این است که بخاطریکه حکمتیار دیگر با دولت افغانستان در جنگ نیست
آقای اتمر افزوده که به همین دلیل ایجاب می کند تا مصارف شخصی گلبدین حکمتیار و حزب سیاسی اش پرداخته شود
در گزارش 8‌صبح بدون ذکر هویت منابع آمده است، اتمر قصد دارد از منابع خارجی پول بگیرد تا این پول صرف هزینه ‌های حزب سیاسی گلبدین حکمتیار شود.

وی بدون نام بردن کدام سفارت‌خانه‌ای در کابل گفته است که سفارت‌خانه‌های خارجی به اتمر گفته‌اند که موضوع را با کشورهای‌شان در میان خواهد گذاشت

دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار پیشتر توافقنامه صلح را امضا کردند که بر اساس آن، زندانیان این حزب آزاد خواهند شد و نیز حکومت در قسمت خارج

ساختن رهبران آن از فهرست سیاه سازمان ملل تلاش می کند.

این توافقنامه دارای شش صفحه‌ در سه فصل و ۲۶ ماده ترتیب شده و در ماده دهم آن آمده بود، آماده سازی مکان، شرایط و هزینه معقول اقامت گاه حکمتیار با اتخاذ تدابیر امنیتی به دوش دولت افغانستان خواهد بود

در گذشته نیز شورای امنیت ملی پولهای هنگفت استخباراتی دریافت کرده و در زمان حکومت حامد کرزی، سازما‌های استخباراتی امریکا، بریتانیا و حتا ایران به این دفتر پول پرداخته اند

همچنان حامد کرزی رییس جمهور اسبق کشور در آن زمان با تأیید این موضوع گفته بود که این پولها صرف مصارف دستگاه حکومتی شده است

بر اساس گزارش هشت صبح، کرزی مقدار از پو‌های استخباراتی «بی‌حساب و کتاب را در اختیار سیاست‌مداران، رهبران و برخی از اعضای پارلمان» قرار داده است

در این گزارش آمده است، تقریبا تمامی رهبران تنظیم‌ها و برخی از چهره‌های سیاسی، از پول‌های استخباراتی در زمان حاکمیت حامد کرزی در کشور دریافت کرده اند

Advertisements