15034fa7-aad2-4c3a-a337-2af2fa48746b_w250_r1_s

سوختاندن مکاتب در جوزجان نیز آغاز شد!

یک لیسه دخترانه در شبرغان به آتش کشیده شد

لیسه دخترانه حسن تابین شبرغان برای بار دوم به آتش کشیده شد.

سمونوال عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت جوزجان به
رادیو آزادی گفت که دو فرد مسلح شب هنگام وارد مکتب قریه حسن تابین شده، دست ملازمین را بسته کرده و تمام کتاب های درسی و اسناد مربوط به این مکتب را به آتش کشیده‌اند.

قرار گزارش‌ها سال قبل نیز قسمتی از این مکتب از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شده بود

Advertisements