هشدار دوستم از قوم گرایی سران حکومت: ممکن به آخر پنج سال نرسید

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری کشور از شدت گرفتن قوم گرایی در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به شدت انتقاد کرده و هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت ممکن حکومت وحدت ملی به آخر عمر پنج سال اش نرسد.

عبدالرشید دوستم به تازگی از جنگ ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب به جوزجان برگشته است عبدالرشید دوستم به تازگی از جنگ ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب به جوزجان برگشته است
آقای دوستم که در کنار ده ها نیروی نظامی تحت امرش در جوزجان با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله افراد را براساس روابط قومی و زبانی به سمت های مهم منصوب می کنند.
او گفت: “داکتر صاحب عبدالله که تاجیک باشد هر رقم که باشد حتی که ناتوان باشد نام نیک نداشته باشد بین مردم، تایید می کند. رییس صاحب جمهور چه می کند رییس جمهور کسی که پشتو گپ بزند آدم خوب است، اگر پشتو گپ بزند و از لوگر باشد که بسیار خوب تر است.”
او هشدار داد اگر این مفکوره به یک فکر ملی تبدیل نشود، نه جلو فساد در افغانستان گرفته خواهد شد و نه هم پروژه های ملی تطبیق می شود.
به گفته دوستم قوم گرایی رییس جمهور و رییس اجرایی کاسه صبر مردم را لبریز کرده است و به گفته او در انتخابات آینده سران حکومت حتی قادر نخواهند بود که برای گرفتن رای مردم به ولایت شان سفر کنند.
دوستم در این زمینه به پس گرفتن رای اعتماد برخی اقوام از رییس جمهوری اشاره کرد که به گفته او با نیرنک برای رسیدن به کرسی مردم را فریب داده بودند.
سیاست های عبدالرحمانی
معاون اول ریاست جمهوری می گوید که از زمان حکومت داوود تا حالا سران حکومت فقط حرف زده اما عمل نکرده او می گوید که گوش مردم از حرف پر است.
او گفت که سیستم حکومتداری فعلی با سیاست های عبدالرحمان خان همخوانی دارد.
به گفته دوستم برخی ها تلاش می کنند تا با سیاست های ناکام او را به انزوا بکشند او گفت: “تلاش می کنند که با سیاست های ناکام ما را در انزوا بکشاند و به شکل تشریفاتی نگهدارد اینها خبر ندارند که ما از این امتحان ها گذشتیم این سیاست ها ناکام است.”
عبدالرشید دوستم به تازگی از جنگ ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب به جوزجان برگشته است.
حلقه بدنام
دوستم از حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور، معصوم ستانکزی، رییس اداره امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی، رییس اداره امور ریاست جمهوری از چهره های بدنامی یاد کرد که به گفته او اطراف رییس جمهور را محاصره کرده اند.
او حنیف اتمر را متهم کرد که حمله به کاروان نظامی اش را در راه ولسوالی غورماچ که در آن چندین سرباز و چند فرمانده تحت امرش کشته شدند، سازماندهی کرده است.
دوستم همچنان ستانکزی را متهم کرد که با طالبان دستش در یک کاسه است. به گفته او ستانکزی متهم به ترور استاد برهان الدین ربانی، رییس پیشین شورای صلح است.
معاون اول ریاست جمهوری می گوید که ستانکزی افرادی را بابت ترورش خریداری می کنند. اما اطلاعات که افرادش از اداره امنیت ملی برای او می فرستند از این حملات تا کنون نجات یافته است.
او گفت: “ستانکزی به نام طالب مشهور است حرکت هایش را می بینیم ما هم نگران هستیم. این آدم از کجا چی می گیرد، مشوره می گیرد؟ چی می کند؟ چرا از هر جایی رای گرفته نتوانست، در پست وزارت دفاع رای گرفته نتوانست به نام قاتل استاد صاحب ربانی مشهور است. رییس ما (رییس جمهور) نمی دانم چقدر عاشق این است که پیسه را در اختیارش می گذارد و او را در مهره ها و پست های اساسی می گمارد.”
دوستم تاکید کرد که اتمر، استانکزی و رحیمی جایگاه مردمی ندارند. اما به گفته او اگر آنها شیر را سیاه بگویند رییس جمهور هم سیاه می گوید.
به گفته معاون رییس جمهوری این افراد اطراف رییس جمهور را محاصره کرده و ذهنیت عامه در قبال حکومت را خراب کرده اند.
او گفت: “تا ما پیش رییس جمهور برویم از ما کرده پیش ستانکزی صاحب می رود، اتمر صاحب میرود. اتمر صاحب میایه به خانه ما… و فکر می کنه که ما این گپ ها را نمی دانیم. او فکر ما را مطالعه می کند و انجا می رود که … ما کدام نیت بد نداریم ما ۶۲ ساله شدیم نیت ما این است که یک اتش بس را بینیم یک صلح را بیبینیم و این را نشویم که این شهید شده و ان شهید شد.”

دوستم در انتخابات جنجال برانگیز سال 2014 از محمد اشرف غنی حمایت کرد

دوستم در انتخابات جنجال برانگیز سال 2014 از محمد اشرف غنی حمایت کرد
سقوط حکومت به دست دوستم؟
جنرال عبدالرشید دوستم می گوید یکی از دلایل ناامنی شمال و حضور طالبان در این مناطق این است که سران حکومت فکر می کنند که ممکن جنرال دوستم مانند دوره داکتر نجیب الله با سقوط شمال حکومت افغانستان را سرنگون کند.
او این مفکوره را یک اشتباه بزرگ خواند و تاکید کرد که اگر او بخواهد این کار را انجام خوهد داد، حتی فرماندهان ارتش در شمال هم توانایی و رویارویی با افراد او را ندارند.
دوستم به سران حکومت توصیه کرد که باهم اعتماد کنند زیرا به گفته دوستم قرار است او در حکومت آینده نیز معاون رییس جمهوری باقی بماند.
جلو گیری از سیاسی شدن نیروهای امنیتی
دوستم از اینکه ادارات امنیتی سیاسی شده به شدت انتقاد کرد و گفت که به دلیل گرایش وزارت های دفاع و داخله به دو تیم شامل در قدرت، افراد خاین بازداشت و به پنجه قانون سپرده نمی شوند.
او می گوید در حالیکه کشور در یک جنگ اعلام ناشده قرار دارد اما دو تیم شامل در قدرت مصروف کشمکش های درونی بر سر عزل و نصب وزرای امنیتی هستند.
دوستم به شکل کنایه آمیز گفت: “اگر وضعیت این گونه ادامه یابد آیا در دور بعدی قندوز به ما رای می دهد، هلمند به ما رای می دهد ما در یک شفاخانه می رویم و حرکات تشریفاتی را نمایش می دهیم، شفاخانه نرو و زخمی ها و شهدا را نبین اما نگذار که زخمی و شهید شوند.”
معاون رییس جمهوری گفت: “فردا ممکن سخنگوی رییس جمهوری بیاید و بگوید که این حرف ها حقیقت ندارد، او برادر من نفر دوم مملکت هستم تو از کجا آمدی چند کمله گپ فارسی را یاد داری، در رویت کریم های خوبه زده و گپ میزنی من از عمق مردم کپ میزنم.”

Advertisements