گزارش سالانه: تولید مواد مخدر در افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است

در گزارش سالانه ای که به گونه مشترک از سوی وزارت های مبارزه با  مواد مخدر و امور داخله افغانستان با اداره مواد مخدر و جرایم سنگین سازمان ملل متحد تهیه و منتشر شده، آمده است که تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال گذشته در افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است.

خانم عظیمی گفت که ولایت شمالی جوزجان با داشتن ۴۹هکتار زمین زیر کشت کوکنار، عاری بودن را از دست داده است در حالیکه در سال گذشته این ولایت عاری از کشت کوکنار بود.

خانم عظیمی گفت که ولایت شمالی جوزجان با داشتن ۴۹هکتار زمین زیر کشت کوکنار، عاری بودن را از دست داده است در حالیکه در سال گذشته

این ولایت عاری از کشت کوکنار بود.
این گزارش مشترک امروز (یکشنبه) با حضور مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) در کابل منتشر شد.
در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۶ میلادی مقدار مواد مخدر تولید شده افغانستان به ۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است در حالی که این آمار در سال گذشته میلادی ۳ هزار و ۳۰۰ تن بوده است.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور که این گزارش را به خوانش گرفت، گفت که به دلیل گسترش ناامنی ها در نقاط مختلف کشور، کشت تریاک در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
خانم عظیمی گفت که در سال ۲۰۱۵ میلادی مجموع مساحت زمین زیر کشت ۱۸۰ هزار هکتار بود در حالی امسال در ۲۰۱ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است و این رقم افزایش ۱۰ درصد ساحات زیر کشت را نشان می دهد.
گفته شده که در سال جاری از هر هکتار زمین ۲۳.۸ کیلوگرام مواد مخدر تولید شده در حالی در سال گذشته این رقم ۱۸.۳ درصد بوده است.
وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور دلیل افزایش تولید و کشت مواد مخدر را افزایش ناامنی و تاخیر در پرداخت کمک های جهانی در امر مبارزه با این مواد خوانده است.
گفته می شود که در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود ۲۰۹ هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار بود در حالی که در زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ فقط در ۸ هزار هکتار زمین تریاک کشت می شد.
با این حال وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که به دلیل افزایش ناامنی برخی از ولایاتی که در سال گذشته از کشت کوکنار عاری شده بود، امسال دوباره در آن ولایات کشت کوکنار صورت گرفته است.
۱۳ ولایت عاری از کشت کوکنار
سلامت عظیمی می گوید که بر اساس سروی در سال ۲۰۱۶ میلادی به طور اوسط ۱۳ولایت عاری از کشت کوکنار است.
خانم عظیمی گفت که ولایت شمالی جوزجان با داشتن ۴۹هکتار زمین زیر کشت کوکنار، عاری بودن را از دست داده است در حالیکه در سال گذشته این ولایت عاری از کشت کوکنار بود.
از سویی هم بانو عظیمی گفت که بیشترین مقدار مواد مخدر افغانستان در مناطق جنوبی (۵۹ درصد) و شرقی (۲۵ درصد) تولید می ‌شود.
او اما در مورد کاهش کشت کوکنار در برخی ولایت ها گفت: در سال ۲۰۱۶سروی مواد مخدر افغانستان براساس تلاش ادارات مبارزه با مواد مخدر و برگزاری برنامه های جامع آگاهی دهی، کشت کوکنار در ولایت فراه ۵۷ درصد، ولایت نمیروز ۴۰ درصد، ولایت غور ۲۹ درصد، هرات ۲۷درصد، در هلمند ۷ درصد و در ولایت دایکندی ۲درصد کاهش یافته است.
از سویی هم باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این نشست گفت که در هفت ماه گذشته این اداره ۱۴۰۸ تن از قاچاقبران را بازداشت کردند که درمیان این افراد ۲۱۴ قاچاقبر بزرگ شامل اند.
آقای احمدی گفت که ۱۲ پولیس، ۵ ارتش و ۴ تن از اتباع ایران و پاکستان نیز شامل بازداشت شدگان در پیوند به قاچاق مواد مخدر است.
با این حال گفته می شود که افغانستان همچنان مقام اول را در کشت و تولید مواد مخدر در جهان دارد.

Advertisements