unnamed

وظیفه مسکو، آزادسازی سوریه از اشغال تروریست‌ها است.

سخنگوی قص کرملین روز شنبه مورخ 22 اکتوبرسالروان در مصاحبه برنامه خبری «وستی» گفت: ” که وظیفه روسیه در سوریه، آزادسازی این کشور از دست سازمانهای تروریستی و جلوگیری از فروپاشی سوریه می‌باشد وپایگاه موقت، هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به هدفی است وقلمرو سوریه باید آزادسازی شود و هرکار ممکن برای جلوگیری از فروپاشی و جداسازی این کشور انجام میدهیم “.
وی نیزعلاوه نمود : در آینده قابل پیش‌بینی درگیری‌های سوریه پایان نمی‌یابد و متأسفانه اطلاعاتی که دریافت کردیم، این فرصت را به ما می‌دهد که خوشبینی‌ بی‌مهابا داشته باشیم. واضح است که جامعه جهانی هنوز کار بسیار طولانی و سختی پیش رو دارد

Advertisements