n00132319-b

مقام‌های ولایت پکتیا مدعی اند که فرمانده نیروی ویژۀ افغانستان مستقر در آن ولایت یک شاگرد مکتب را در ولسوالی زرمت آن ولایت ابتدا برهنه کرده و پس از عکسبرداری بر وی گلوله شلیک کرده است.

لقمان حکیم حکیمی رئیس معارف ولایت پکتیا گفت که در اعتراض به این “بی حرمتی” مکاتب ولسوالی زرمت بسته شده است.

آقای حکیمی گفت یک شاگرد مکتب در اثر لت و کوب و یک شاگرد دیگر به ضرب گلوله زخمی شد.

تنها مکاتب به این رویداد واکنش نشان نداده بلکه مردم محل نیز از وقوع آن به شدت خشمگین و بر آشفته شده اند.

یک باشندۀ زرمت به رادیو آشنا گفت: “مکاتب برای سه روز مسدود شده، ولی اگر این فرد محاکمۀ علنی نشود و جزا داده نشود ما برای همیشه مکاتب را خواهیم بست. ما پسران و برادران خود را برای تعلیم به مکتب میفرستیم نه برای بی حیایی که لباس آنها کشیده شود و از آنها عکس گرفته شود”.

کپتان اخلاص ولسوال زرمت این رویداد را تایید کرد و گفت که امر دستگیری این منسوب نظامی را از مقام‌ها دریافت کرده است.

عبدالولی سهی معاون والی پکتیا گفت که تحقیقات از معلمان و شاگردان مکتب در پیوند با این رویداد ادامه دارد.

آقای سهی گفت:” اصلا یک حرکت خلاف همه اصول بشری انجام شده است. ما به مردم اعلام میکنیم که در جلسه امنیتی امروز فیصله گردید تا این فرد دستگیر شود و در صورت تثبیت جرم، به سخت ترین جزا محکوم شود”.

ولسوال زرمت مدعی است که این فرمانده نیروهای ویژه قبل از این نیز به تخطی و ارتکاب جرایم متهم شده است. او افزود که مقام‌های ولایتی را از این مسایل آگاه ساخته است آوا.
.

Advertisements