این عکس از حملات هوایی نظامیان امریکایی بالای شفاخانه داکتران بدون مرز در ولایت قندوز، جایزه 2016 Nikon-Walkley Photo را از آن خود کرد.

3000

Advertisements