160905135659_kabul_bombing_defence_ministry_640x360_reuters

اگر جنگ را پایان ندهیم، جنگ به ما پایان می‌دهد

جنگ در کشور شدت گرفته است. مردم بیشترین آسیب ها را از این جنگ ها می بینند و شمار بیجا شده گان داخلی از اثر این جنگ ها به بیش از یک میلیون تن رسیده است.

عامل اصلی این بحران ویرانگری و خون‌ریزی طالبان، تروریست های خارجی و حامی اصلی تروریست پرورشان پاکستان است که در لانه های شیطانی اش به این جنگ دامن می زند و از همان جا این نبردهای نیابتی را سازمان دهی می کند.

در این میانه نیرو های دفاعی و امنیتی کشور عزیز مان با همه توان و قوت درسنگر های حراست از دشمنان مردم خویش ایستاده اند و دلیرانه از عزت و سربلندی مردم و کشور شان دفاع می نمایند.

اما شمال افغانستان این روز ها بیشتر از پیش در معرض خطر قرار گرفته است؛ زیرا طی چند سال اخیر جنگ به گونه یی که از درون نظام حمایت می شد عمداً به این مناطق کشانیده شده
است.

جنگ در شمال حال و هوای دیگری دارد. حلقاتی در کشور برای مشتعل نگهداشتن این جنگ در شمال تلاش می کنند و در این راستا دست های خارجی ها نیز دخیل است؛ زیرا آنگونه که مردم عزیز ما می‌دانند اوضاع در غرب آسیا تغییر خورده است و قدرت های بزرگ در تحقق برنامه های شان به شکست سختی مواجه گردیده اند.

در حالی که جنگ در خاورمیانه رنگ و رخ دیگر گرفته است ، در پیوند با آن شدت جنگ در شمال کشور با انتقال جنگجویان خارجی به این مناطق که به گونه مرموزی جریان دارد، نشان از آن می‌دهد که تمرکز مداخله گران بیرونی این جنگ ها روی اهداف دور تری قرار گرفته است.

رخنه به آسیای میانه و از آنجا به روسیه، نمودار های دیگری از جنگ در شمال است که مردم را نگران ساخته است و گویای این حقیقت است که اگر مردم این مناطق همچنان در گیر مخاصمت های تنظیمی و حزبی باقی بمانند، شعله ها و شراره های جنگ تا سالیان درازی هستی و زنده‌گی مردم این ولایت‌ها را خواهد سوخت.

بی جهت نیست که یکی از سیاسیون امریکایی پیشبینی کرده است که جنگ در افغانستان تا پنجاه سال دیگر ادامه می یابد . در این مدت همه می‌دانند که آبادی های افغانستان همچنان ویران خواهد شد و انسان های زیادی جان های عزیز شان را از دست خواهند داد.

در این جا به یک گفته مشهور اشاره می کنیم و آن این است که اگر ما به جنگ پایان ندهیم، جنگ به ما پایان خواهد داد. از این رو راه چاره این است که مردم افغانستان و به‌ویژه مردم در شمال کشور متحد شوند و دست به دست همدیگر داده در کنار این که از نیرو های امنیتی و دفاعی خویش حمایت کنند، خود در برچیدن بساط دشمن وارد معرکه شوند.

این فراخوان هشداری است به آنانی که فکر می کنند دم و دستگاه شان در کرسی های دولتی همیشه گی است و بیم ندارند از روزی که هیولای جنگ در پشت دروازه های منازل شان زانو بزند و زنده گی و هستی شان را ببلعد.

به‌یاد داشته باشیم که بزرگان گفته اند علاج واقعه را پیش از وقوع آن باید کرد.

پایان دادن به جنگ ها به مفاد همه مردم افغانستان است. اگر دشمن نمی خواهد از پشت خانه های تان دور شود باید آن ها را با زور دور کرد ورنه دیر می‌شود و آنگاه پشیمانی سودی نخواهد داشت آ رمان ملی

Advertisements