اتمر-1-702x336

201610181017154291

شبکه شکنجه و ترور حفیظ الله امین توسط اتمر

اتمر نقش برجسته در انتقال طالبان به مناطق شمال از جمله قندوز، بدخشان، تخار، بغلان، فاریاب، غور و فراه و اطراف کابل داشته است. دستگاه استخباراتی اتمر رسانه ها را بشدت کنترل می کند و

صدها نفر بحیث فیسبوک چلونکی، تویتر چلونکی و وب سایت چلونکی در اختیار دارد

امریکا از میان صندوق تقلبات انتخابات 2014 سه نفر را بیرون آورد: غنی بحیث رییس جمهور توافقی، داکتر عبدالله بحیث رییس اجرایی و حنیف اتمر بحیث مشاور امنیت ملی.

غنی در نخستین لحظات تقرر اش بحیث رییس جمهور مطابق به توافق و سناریوی امریکا با امضایش دو قدرت موازی دیگر را خلاف قانون اساسی بوجود آورد عبدالله را بحیث رییس اجرایی و حنیف اتمر را بحیث مشاور امنیت ملی. مشاور امنیت ملی در نخستین لحظات انتصاب اش قرارداد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان را با مقامات آن کشور امضا نمود. از آن لحظه به بعد اتمر بحیث بازیگر اصلی مورد حمایت مستقیم سی آی ای و MI6 در حکومت وحدت ملی مبدل شد.

در دو سال گذشته عبدالله برخلاف توافقات و تقسیم قدرت 50 در 50 به حاشیه رانده شد تا اینکه اخیرا در حسرت دیدار رییس جمهور از کاخ صنوبر فریاد بیچارگی و افسردگی سیاسی کشید.

در دو سال گذشته رییس جمهور به دلایل تند مزاجی و تکلیف روانی و جسمی به مشکل توانست کشور را مدیریت کند و در نتیجه همه‌ چیز شارید و زمینه تاخت و تاز مجدد قدرت نمایی کفتارهای مانند سلطان فساد حامد کرزی مساعد شد.

در دوسال گذشته اتمر با اتکا به حمایت استخبارات خارجی توانست یک تشکیلات بزرگتر و فراقانونی در زیر نام مشاور امنیت ملی برای خویش بسازد. صدها تن از اقارب و نزدیکان خویش، کادرهای سابق از خلق و پرچم و جوانان عمدتا از پشتون تباران ننگرهار، لغمان و کنر را با معاشات دالری خیلی بلند و با صلاحیت های فوق العاده گماشت.

اتمر ظاهرا نزد رییس جمهور پاسخگو است ولی در عمل نه‌ نزد رییس جمهور پاسخگو است و نه نزد پارلمان و شورای اجرایی. او صرف پاسخگو به سفارت های انگلیس و امریکا است. اتمر برخلاف رییس جمهور تند مزاج و عصبی و برخلاف رییس اجرایی ترسو و بی خاصیت یک مدیر مدبر، خونسرد و سازمانده است در نتیجه او توانست در تحت نام‌ مشاور شورای امنیت ملی در واقع حاکمیت و نفوذ خویش را بر علاوه وزارت های خارجه، داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی، اطرافیان رییس جمهور، اداره امور ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و معاونان رییس جمهور و ولایت های کشور گسترش بخشید. افزون بر آن او روابط مشکوک با طالبان، داعش و حکمتیار برقرار کرد. اتمر در اکثریت سفرهای رییس جمهور با او همراه است و یا خود مستقیما سفرهای خارجی را با کشورهای مهم انجام می دهد.

اتمر در تمام امور کشور از تقرر تا منفکی کادرها مداخله می کند. اتمر نقش مستقیم در ترورهای سیاسی مقامات دولتی در دو سال گذشته داشته است از جمله سازماندهی انفجارات و انتحارات و حمله بر محافظان رجال برجسته دولتی در پل محمود خان، دهن دروازه وزارت دفاع، قتل عام طرفداران جنبش روشنایی در دهمزنگ، عزاداران زیارت سخی و مزار شریف و ده ها حادثه دیگر.

اتمر نقش برجسته در انتقال طالبان به مناطق شمال از جمله قندوز، بدخشان، تخار، بغلان، فاریاب، غور و فراه و اطراف کابل داشته است. دستگاه استخباراتی اتمر رسانه ها را بشدت کنترل می کند و صدها نفر بحیث فیسبوک چلونکی، تویتر چلونکی و وب سایت چلونکی در اختیار دارد.

با سازماندهی حمله به سرویس کارمندان تلویزیون پر بیننده طلوع، اتمر رسانه های با نفوذ را ترساند و با فشار آوردن به تلویزیون طلوع ژورنالیستان برجسته مثل مسلم شیرزاد، یما سیاوش، رضا نوری و یک تعدادی دیگر را وادار به ترک شغل نمود. او همچنان بسیاری از قتل های سیاسی فعالان مدنی و تحلیلگران سیاسی در رسانه ها را سازماندهی کرد از جمله سوء قصد به جان احمد سعیدی و ده ها تن دیگر. تا حال ده ها دانشجو و فعال مدنی و خبرنگاران توسط شبکه مخوف اتمر بازجویی و شکنجه شده اند.

اتمر در واقع یک شبکه ارعاب و ترس را در میان مردم ایجاد کرده که با شبکه دستگاه کام حفیظ الله امین چندان تفاوتی ندارد. او تمام مسوولیت قتل های زنجیره ای و انتحارات و انفجارات را بدوش داعش می اندازد. این در حالی است که او در تلاش است طالبان را نیک نام جلوه دهد و داعش عربی را به عنوان یک کابوس در افغانستان استفاده کند. قدرت و هیبت اتمر به حدی در حکومت بالا رفته که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری حتی تا دستشوی هم برود از اتمر اجازه می گیرد.

پرسش اساسی این است که آیا حفیظ الله امین زنده شده است؟

هارون امیرزاده

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بزودی از حنیف اتمر بیشتر خواهیم شنید

حنیف اتمر امضا کننده تفاهمنامه امنیتی کابل واشنگتن، حنیف اتمر مسافر بی بدیل کابل از آدرس حکومت به تهران، مسکو، پکن، دهلی و غرب، حنیف اتمر امضا کننده صلح با حکمتیار به نمایندگی از ارگ و در نهایت حنیف اتمر پای ثابت نشست های مهم منطقه ای و بین المللی بوده و خواهد بود
در بحبوحه ی حکومت وحدت ملی که هیچ مقام مسوولی از چوکی و معاش خود در چند ماه آتی اطمینان خاطر ندارد و به هر ریسمانی چنگ می زند تا تضمینی برای دوام و بقای خود بیابید؛ استثنایی نیز وجود دارد که از هم اینک جای پای خود را برای حداقل حضور در دو دوره ی آتی حکومت محکم کرده است.

حنیف اتمر چهره ی شناخته شده و نام آشنایی است که این روزها بیشترین نقش فعالانه و حضور چشمگیر در تصمیمات داخلی و خارجی ارگ ریاست جمهوری در حوزه ی سیاسی داشته است بگونه ای که به احتمال قریب به یقین در آینده ای نزدیک از وی بیشتر خواهیم شنید!

تحرکات حنیف اتمر در روزگاری که دیگر سران احزاب و ارگ نشینان و چهره های شاخص بویژه غیر پشتون ها به مسایل قومی قبیله ای پیش پا افتاده و عموما اجتماعی مشغول اند و در خواب غفلت بسر می بردند؛ برای کشورهای منطقه و عناصر خارجی بسیار به چشم می آید.

حنیف اتمر امضا کننده ی تفاهمنامه ی امنیتی کابل واشنگتن بوده است، حنیف اتمر مسافر بی بدیل کابل از آدرس حکومت مرکزی به تهران، مسکو، پکن، دهلی و غرب بوده است، حنیف اتمر امضا کننده ی صلح با حکمتیار به نمایندگی از ارگ ریاست جمهوری بوده است و در نهایت حنیف اتمر پای ثابت نشست های مهم منطقه ای و بین المللی بوده و خواهد بود.

بنابراین و با تداوم این روند باید منتظر شنیدن خبرهای بیشتر از مشاور عالی شورای امنیت ملی در دیگر عرصه های حایز اهمیت افغانستان بخصوص در خط مشی سیاست خارجی باشیم به گونه ای که امضاهای وی در آینده ای نزدیک اعتبار ویژه ای به تفاهمنامه های مذکور با کشورهای مذکور خواهد بخشید.

سابقه ی کمونیستی حنیف اتمر و عضو برجسته ی سازمان خاد اینک زیر سایه ی زیرکی و پختگی سیاسی وی قرار گرفته است بگونه ای که طرف مذاکره کننده و معتمد کشورهای ضد کمونیستی قرار گرفته است و اولین گزینه ی امریکا و انگلیس برای پیشبرد طرح های درازمدت شان در قلب منطقه بشمار می رود.

نظر به اینکه چوکی های کنونی در دولت وحدت ملی بسیار بی اعتبارتر و فرمالیته تر از دولت های پیشین شده اند و ارگ نشینان صرفا به حضور نمادین و دریافت معاشات و امتیازات جانبی از حکومت بسنده کرده اند؛ می توان مدعی شد قدرت حنیف اتمر درحال حاضر از هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در کشور حتی اشرف غنی بیشتر و بالاتر است.

Advertisements