رئیس مجلس سنا: جای افرادی مانند حکیم مجاهد زندان می‌باشد

پس از آن که شماری از اعضای مجلس سنا برخی از اعضای شورای عالی صلح را بر حمایت طالبان متهم کرد و بر بسته شدن درب این شورا تأکید کردند، رئیس مجلس سنا از حکومت خواست تا به نظام و بهبود آن توجه جدی کند.

فرشته و مقدس خواندن گروه طالبان از سوی عبدالحکیم مجاهد، شورای عالی صلح را نیز با انتقادهای تندی روبه رو ساخته و اعضای مجلس سنا این شورا را ستون پنجم می‎خوانند.

فضل الهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا دیروز در نشست عمومی این مجلس در واکنش به فرشته خواندن طالبان از سوی مشاور برکنار شده شورای عالی صلح، تأکید کرد، خاینانی که در نظام مزدوران بیگانه گان را حمایت می‎کنند باید به دادگاه کشانیده شوند.

مجلس سنا می‎گوید حضور برخی از چهره‎ها در شورای عالی صلح که به گفتۀ آنان خائنین نظام استند و جز حمایت طالبان دیگر دستآوردی ندارند به نفع این کشور نیست.

مسلمیار گفت: متأسف هستم که از دسترخوان نظام و دولت کسی یکبار دیگر سر بلند کرد که طالبان را فرشته گان صلح می‎گوید.

در نظامی که انضباط نباشد هراس نیز موجود نخواهد بود، جای چنین افراد، محبس است و باید کسانی که از آدرس نظام اعمال طالبان را جواز می‎دادند مجازات کردند.

عبدالحکیم مجاهد مشاور برکنار شده شورای عالی صلح افغانستان سه روز پیش در نشستی که از سوی مرکز مطالعات تاستراتیژیک افغانستان راه اندازی شده بود، طالبان را فرشته‎های صلح و مقدس خواند.

ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان آقای مجاهد، در اعلامیه به رسانه‎ها، از پیگیری و تصمیم گیری جدی در این زمینه نیز هشدار داده‎است.

در عین حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه تأیید کرد که آقای مجاهد از سمت اش برکنار شده‎است.

درین میان، گلالی اکبری یک عضو مجلس سنا؛ شورای عالی صلح را ستون پنجم ‎خواند و به تعلیق شدن بی درنگ این شورا تأکید می‎ورزد.

او گفت، ستون پنجم در شورای عالی صلح، چه دستاورد و نتیجه داشته‎است، کسانی ازین شورا سر بلند می‎کنند که طالبان را فرشته گان صلح خطاب می‎کند.

پیش از این شهزاده شاهد یکی دیگر از اعضای شورای عالی صلح اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خوانده بود.

از سویی هم عبدالهی آخندزاده یکی دیگر از سناتوران با اشاره به سخنان عبدالحکیم مجاهد، می‎گوید شواهدی در دست دارد که شورای عالی صلح برای برخی از اعضای این شورا اسلحه داده‎است.

به گفتۀ وی فرزندان شماری از آنان بزرگان طالبان بوده و خود شان پول هنگفتی را از شورای عالی صلح بدست می‌آورند.
.

Advertisements