103795387

جنرال حسن شاه فروغ فرمانده پلیس حوزه 606 انصار در غرب افغانستان اظهار داشت که بر اساس اطلاعات موثق در حال حاضر بیش از 80 کماندوی پاکستانی علیه آنها در فراه می‌جنگند.

وی افزود: این در حالی است که همواره پاکستان مداخله در جنگ افغانستان را رد کرده است.

از سوی دیگر، محمد آصف ننگ والی فراه گفته است که مخالفان مسلح دولت توسط برخی از کشورهای همسایه تامین و تجهیز می‌شوند.

والی فراه از کشور خاصی نام نبرد اما گفت که این مخالفان در برخی موارد از سلاح سنگین علیه نیروهای امنیتی افغان استفاده می‌کنند.

طالبان روز گذشته بار دیگر حملات خود را در مناطقی از ولایت فراه بویژه در سه منطقه شورآباد، رج و پل باغ تشدید کرده است.

آصف ننگ اظهار داشت که با گذشت حدود 10 روز از درگیری های فراه، شماری از مردم در حال بازگشت به خانه‌هایشان هستند

Advertisements