_91888501_balkhblast003

دست پاکستان در عقب حوادث خونین روزعاشورا

حمله هراس افگنان جنایتکار در مراسم عاشورا در زیارت سخی کابل وولسوالی بلخ و به قتل رسانیدن افراد غیر نظامی از جمله زنان وکودکان، نشان می‌دهد که تروریستان به هیچ ارزشی باورمند نیستند و پست تر از حیوانات می باشند. ظاهراً مسؤولیت این دو حادثه خونین را گروه منسوب به داعش بر عهده گرفتند ولی بسیاری آگاهان باور دارند که در عقب این ماجرا، طالبان یا ملیشه های پاکستانی ودستگاه استخبارات آن کشور قرار دارند که گاهی زیرنام داعش نیز دست به جنایت می زنند، نه تنها پاکستان، بل کشور های عربستان سعودی، قطر وامارات متحده از حامیان هراس افگنان در منطقه نیز اند و در خرابی اوضاع وتشدید جنگ در کشور ما افغانستان، نقش اساسی دارندn00131963-b.

به همین گونه برخی از دستگاه های استخباراتی در تلاش اند تا درگیری‌های مذهبی را با راه اندازی چنین حملات مرگبار در افغانستان نیز به وجود آورند واز آن به نفع اهداف شیطانی شان بهره برداری کنند. این گروه ها اخطار داده اند که حملات بیشتر را علیه هزاره‌ها انجام خواهند داد، این در حالیست که جنگ های مذهبی در افغانستان و با توجه به بافت های اجتماعی، سابقه ندارد و دسیسه گران نمی توانند با این وسیله به اهداف شان برسند وتوطئه شان جداً به شکست خواهد انجامید، اما با آن هم، باید توجه داشت که برخی از افراد ویا گروه ها شکار این توطئه نشوند و در برابر هراس افگنان موضع واحد بگیرند. نقش رسانه ها در این مهم وخثنا سازی توطئه جنایت پیشه گان بسیار مؤثر و ارزنده است، رسانه‌ها می توانند با وسیله قرار گرفتن دستگاه های استخباراتی، آتش جنگ های مذهبی را در کشور مشتعل سازند و هم توانایی و ظرفیت این را دارند که در برابر این برنامه خطرناک شبکه های جاسوسی قرار بگیرند و نگذارند مردم شان به نام مذهب، گروه گروه به قتل برسند چنان که این برنامه در برخی از کشور ها عملی شده ودستگاه های استخباراتی توانسته اند با توسل به افراد و گروه های معامله گر و خداناترس، خون های زیادی را زیرنام اختلافات مذهبی بریزانند و به اهداف شان برسند. چند سال پیش با یک توطئه بسیار خطرناک قرار بود جنگ های مذهبی از طریق برخی از رسانه های کشور آغاز شود، اما خوشبختانه در همان زمان شماری از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و افراد دلسوز کشور، نگذاشتند برنامه شبکه های بدنام، عملی شود وتوطئه را در نطفه خنثا کردند. حالاهم اگر قرار باشد جنگ های مذهبی در کشور ما آغاز شود، در آن صورت رسانه‌ها مؤثرترین وسیلۀ هراس افگنان و دستگاه های استخباراتی خواهد بود، تا زمینه برای به قتل رسانیدن مردم به این بهانه فراهم شود و نماز گزاران در مساجد به شهادت برسند. باتوجه به این ملاحظات، باید همه نهادها و گروه ها متوجه این مهم باشند و نگذارند که تروریستان از طریق رسانه ها به درگیری های مذهبی دامن بزنند و در کشور، مشكل جنگ مذهبی و اختلافات شیعه و سنی نيز افزوده شود آ ی .

Advertisements