139309021131142374137674

در نشست مشورتی رییس جمهور چه گذشت؟

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در نشست مشورتی با رهبران جهادی و سیاسی گفت: ثبات افغانستان همیشه به همبستگی و وحدت قشر سیاسی، دینی، اجتماعی و رهبران و شخصیت های ملی و جهادی کشور پیوند داشته است. وی افزود: حکومت وحدت ملی بخاطر برگزاری انتخابات شفاف، اراده قوی دارد و در این راستا آمادگی های لازم را روی دست گرفته است.

غنی در خصوص وضعیت امنیتی کشور گفت: ما در مرحله چهارم جنگ قرار داریم و نیروهای امنیتی و دفاعی ما همواره بخاطر دفاع از کشور قربانی داده اند. غنی افزود: دشمنان پیشرفت و ترقی افغانستان می خواستند، دستاوردهای کنفرانس های وارسا و بعدا بروکسل و همچنان توافقنامه صلح با حزب اسلامی را کمرنگ جلوه دهند.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور نیز که در این جلسه حضور داشت گفت: جای مسرت است که در مورد مسایل ملی کشور مشورت می کنیم و برای تحقق آرمان های مردم خویش کار می نماییم.
کرزی افزود: ما از پروسه صلح همواره حمایت کرده و می کنیم و به هرگونه همکاری در این راستا آماده هستیم زیرا صلح خواسته ملت افغانستان است و در این زمینه اجماع ملی وجود دارد. وی همچنان در مورد چگونگی حملات هوایی نیز ابراز نظر نمود.

عبدرب الرسول سیاف رهبر جهادی نیز صحبت کرد و گفت: برای برقراری صلح و سرکوب دشمن ضرورت به اجماع سیاسی است و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در این عرصه قربانی های فراوان داده اند که در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است که نباید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به تنهایی قربانی بدهند، بلکه ملت نیز بسیج شوند و بخاطر دفاع از کشور در مقابل دشمنان صلح و ثبات و باداران آنها با یک صدا ایستادگی کرده، قربانی بدهند.

متعاقبا عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان کشور صحبت کرد و از رهبری حکومت بخاطر آمادگی های همه جانبه و انسجام عالی کنفرانس بروکسل و همچنان تدویر نشست امروزی تشکری کرد و افزود: صلح ضرورت لازمی و خواست اساسی مردم افغانستان است. وی گفت که تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی تسریع گردد، تا دیگران که تمایل به پیوستن به این پروسه را دارند، زودتر به این روند یکجا شوند. ابراهیمی حمایت پارلمان از دولت برای اصلاحات را نیز اعلام کرد.

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا در این نشست، از رهبری حکومت وحدت ملی بخصوص اشرف غنی تشکری کرد که همواره در مسایل ملی نشست های مشورتی را دایر می کند و تااکنون بیشتر از 30 جلسه مشورتی با شخصیت های سیاسی، جهادی و ملی کشور داشته است. مسلمیار افزود: دستاورد های حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل از توقع بیشتر بود و ما از پروسه صلح حمایت می کنیم.

ذبیح الله مجددی فرزند حضرت صبغت الله مجددی نیز به نمایندگی وی صحبت کرد و گفت: مجددی همواره از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمایت و پیشتیبانی کرده است و او از پروسه صلح حمایت می کند اما دیدگاه خود را در مورد مسایل حق العبد دارد که قبلا این موضوع را با مردم شریک ساخته است و همیشه برای همکاری با دولت آماده می باشد.

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در این نشست گفت: در زمینه پروسه صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، اجماع ملت افغانستان موجود است. دانش از مشورت های اشتراک کنندگان این نشست در مورد بهبود حکومتداری و جلوگیری از فساد نیز تشکری کرد. معاون دوم رییس جمهور گفت که حکومت به تنهایی نمی تواند از فساد جلوگیری کند و در این زمینه حمایت مردم و اجماع کلی نیاز است.

بعدا محمد کریم خلیلی معاون ارشد شورای عالی صلح صحبت کرد و ضمن اینکه تدویر جلسات مشورتی را مفید خواند و بر تداوم آن تاکید کرده، گفت: در مورد مسایل کوچک دیدگاه های متفاوت وجود دارد اما در مسایل بزرگ ملی، اتفاق دیدگاه موجود است. وی نیز باری دیگر حمایت و پشتیبانی خویش را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابراز نمود و بر ضرورت برقراری صلح در کشور تاکید کرد و آنرا یگانه راه حل برای بیرون رفت از مشکلات جاری کشور دانست. وی خاطر نشان کرد که فضا باید بیشتر به طرف صلح برود نه به طرف جنگ.

معاون ارشد شورای عالی صلح گفت که فساد در حکومت قبلی بود و در حکومت کنونی نیز وجود دارد و تا زمانی که ضوابط بر روابط ترجیح داده نشود و فساد از بین نرود، مشکلات کشور حل نمی گردد. وی افزود که از برنامه های حکومت در بخش اصلاحات و ظرفیت سازی حمایت می کنیم.

محمد کریم خلیلی معاون ارشد شورای عالی صلح خاطر نشان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید از هر چیز بحران به میان آوریم، باید با همدیگر همکاری کنیم و میکانیزم و روش های خوب را برای بهتر شدن اوضاع و شرایط کشور، ارایه کنیم.

در این نشست انوار الحق احدی نیز صحبت کرد و برگزاری همراه با موفقیت کنفرانس بروکسل را به رییس جمهور تبریک گفت و بر دقت بیشتر در تطبیق پروژه های اقتصادی و آوردن اصلاحات و اشتغال زایی تاکید نمود.انوارالحق احدی ضمن اینکه بر موثریت بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تاکید کرد، خاطر نشان نمود که حکومت وحدت ملی تا سه سال دیگر ادامه خواهد داشت و بعد از آن برای حکومت جدید انتخابات صورت می گیرد.

عبدالهادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی در این نشست نیز صحبت کرد و ضمن اینکه از تلاش های رییس جمهور در راستای برقراری صلح در کشور، ستایش کرد، گفت که صلح بیشتر از جنگ همت و جرات می خواهد. وی خطاب به رییس جمهور گفت که شما یک فصل جدید و دروازه های صلح را باز کردید و از تمام مردم افغانستان و رهبران کشور و همچنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بخاطر حمایت شان از پروسه صلح، تشکری می کنم.

ارغندیوال خاطر نشان کرد: ضرورت است تا بالای تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی کار شود تا یک روزنه روشنتری برای صلح سرتاسری در کشور گشوده شود.
وی توافق خویش را در رابطه به طرح حکومت در مورد انتخابات ابراز کرد و خاطر نشان نمود که در مسایل ملی اجماع وجود دارد. رییس حزب اسلامی گفت که فساد از بالا به پایین بیشتر می باشد و با تعیین مسوولان صادق ما می توانیم این پدیده را کاهش دهیم.

متعاقبا سایر اعضای مجلس از جمله محقق، گل آغا شیرزی، مولوی قیام الدین کشاف، قاضی محمد امین وقاد، حاجی الماس و سردار محمد روشن صحبت کردند و از حکومت بخاطر به وجود آوردن اجماع بین المللی و موفقیت کنفرانس های وارسا و بروکسل، قدردانی نمودند و اشتراک کنندگان نشست، با اتفاق کامل حمایت و پشتیبانی شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی که بخاطر دفاع از کشور و مبارزه با تروریزم از خود شجاعت و فداکاری نشان می دهند، ابراز کردند و یکبار دیگر بر شناسایی مراکز تمویل، آموزش و تجهیز تروریزم تاکید کردند.

Advertisements