th

باید در مجموع این صدا بلند شود که افغانستان که به بهای بسیار گزافی دو معاهده کلان استراتژیک و معاهده همکاری دفاعی و امنیتی با آمریکا امضا کرده چرا اوضاع امنیتی خراب تر شده است؟
وضعیت بد امنیتی در قندوز، فراه و هلمند این روزها جان بسیاری از مردم را در افغانستان می گیرد. این درحالی است که همه شعار صلح می دهند. آمریکا و کشورهای غربی از صلح دم می زنند، حزب اسلامی از صلح دم می زند، پاکستان و حکومت افغانستان از صلح دم می زنند اما افغانستان در خاک و خون غرق است و هر روز بدتر از قبل می شود.

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رساني افغانستان،موسی فریور، استاد دانشگاه در برنامه «نگرش» گفت: متاسفانه محاسباتی که در افغانستان صورت می گیرد مبتنی بر واقعیات عینی جامعه افغانستان نیست و متاسفانه ما یک نظام با مسوولیت و پاسخگو در افغانستان نداریم و آب از جا تکان نمی خورد. در حال حاضر که مردم قندوز مانند برگ درخت کشته می شوند و می ریزند این کمیسیون حقوق بشر کجا است که بیاید و از حقوق شهروندان خود دفاع کند؟ جامعه مدنی که سفارتخانه ها و خارجی ها آبشخور آنها است کجا هستند که صدای اعتراض خود را بلند نمی کنند؟

وی افزود: باید در مجموع این صدا بلند شود که افغانستان که به بهای بسیار گزافی دو معاهده کلان استراتژیک و معاهده همکاری دفاعی و امنیتی با آمریکا امضا کرده چرا اوضاع امنیتی خراب تر شده است؟ امروز که این معاهده به درد ملت افغانستان نخورد و به درد مظلومان قندوز، فراه و هلمند نخورد پس مردم افغانستان این معاهده چه بدردشان می خورد؟ آن را به فرق چه کسی باید بزنند؟ متاسفانه یک نوع بی حسی مطلق در جامعه ما حکم فرما است. متاسفانه عده ای درکشور ما موظف هستند که سکوت کنند. سکوت معنادار و خاینانه ای که افغانستان را به این وضع رسانیده است.

فریور، در خصوص منبع تمویل جنگ در قندوز بیان داشت: وقتی باداران بزرگ ما می گویند که این وضعیت قندوز قابل تعجب نیست بدین معنا می باشد که تصمیم های این جنگ از جانب خودشان گرفته می شود. تصمیم را سران امنیتی و رهبران افغانستان نمی گیرند تصمیم را آمریکایی ها و ناتو می گیرند. همه این کشورهای غربی در حرف می گویند که جنگ راه حل معضل افغانستان نیست اما در عمل خودف جنگ را به پیش می برند.

استاد دانشگاه، راه حل جنگ های افغانستان را برخاستن ملت می داند و می گوید: ملت در برابر این جنگی که از ما نیست باید روی صحنه بیایند. ملت باید صدای اعتراض خود را در برابر این جنگی که از ما نیست و از ما قربانی می گیرد صدای اعتراض خود را بلند کنند. تا وقتی که ملت به صحنه نیاید و در مقابل این سیاست صدا بلندنکند مشکل حل نمی شود.

وی افزود: ما باید به جنگ و جنگ افروزان نه بگوییم و تلاش های صلح باید وسیع شود و حکومت برای این موضوع باید تحت فشار قرار بگیرد. مخالفان دولت افغانستان باید تشویق شوند که به صلح بیایند و این اوضاع را پایان دهند.

فریور، با بیان اینکه ما حرکتی را به راه انداخیتم که مورد حمایت مردم است، افزود: اجتماع بزرگی را که ما در دوازده سنبله در مسجد با اشتراک هزارها نفر برگزار کردیم نویدی برای ملت مظلوم افغانستان است که از بی حسی و بی تفاوتی و اختلاف های قومی و مذهبی بیرون آیند. صلح ندا و امر اسلام است. ملت باید بسیج شود. تا وقتی که در قاعده، حرکت صلح خواهی قوی نشود. تاوقتی که ملت در پشت استغاثه صلح قرار نگیرد به ضرر منافع علیای افغانستان این جنگ خانه بر انداز ادامه خواهد داشت و هر روز از ملت مظلوم افغانستان قربانی خواهد گرفت.

Advertisements