14632845_1181410411905299_8328702200813239861_n

جنرال دوستم و حکومت وحدت ملی

شبکه اطلاع رسانی افغانستان : جنرال دوستم بدتر از وضعیت است که در حکومت حامد کرزی بود.
جنرال دوستم از حکومت وحدت ملی صرف برای 190 تن از سربازان خود معاش می گیرد و بتعداد 120 تن از سربازان جنرال به وزارت داخله صاحب معاش است که جمله 310 تن از سربازان جنرال دوستم از دولت حکومت وحدت ملی صاحب معاش نورمال دارد.
در حالیکه جنرال دوستم بیشتر از 150 نفر دریور دارد.
تا حال هیچ یک از گفته های جنرال دوستم در حکومت وحدت ملی عملی نشده است.
از یکطرف با 310 نفر سرباز که معادل تشکیل یک تولی اکمال ار دوی ملی است همه مردم افغانستان توقع معجزه را دارد.
از طرف دیگر من به اعتماد گفته می توانم در صورت داشتن تشکیل یک کندک اردوی ملی را داشته باشد می تواند جنرال دوستم وظیفه دوقول اردوی را اجرا نماید.
حال کمی می خواهم اشاره به پیشنهادهای جنرال دوستم که از طرف حکومت وحدت بی پاسخ ماده است اشاره داشته باشم :
*پیشنهاد 20 هزار نفری از تشکیل نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان
*پیشنهاد تدارک تجهیزات لازم و مواد اعاشوی و مهمات برای گارد خاص جنرال دوستم در زمان اجرای عملیات های ضد طالبانی
* تدارک وساسط حمل نقل برای محافظین جنرال که تاحال یک عراده موتر هم برای جنرال دوستم داده نشده است
*دادن امتیازات شهدای قوای امنیتی برای سربازانی که در جریان اجرای عملیات های ضد طالبانی از جنرال دوستم شهید می شود.
*تفویض صلاحیت قوای امنیتی به جنرال دوستم
*عدم پذیرش افراد مورد قبول جنرال دوستم در صف نیروهای امنیتی
بنا وضعیت به اینگونه هست :
تمام وسایط نقلیه را به پول شخصی خویش خریداری کرده است، تمام مواد لازم از جمله مهمات، سلاح، روغنیات، مواد اعاشوی، امتیازات شهدای و معاش ماهوار اضافی برای تمام پرسونل تحت امر از امکانات شخصی جنرال پرداخت می شود.
چیزی که من می دانم نه جنرال دوستم این حکومت را از خود می داند و نه هم این حکومت جنرال دوستم را در صورت نبود حمایت نیروهای خارجی.
شاید اولین کسی جنرال دوستم باشد که برای نابودی این حکومت قدم بردارد.
انگیزه های متفرق کننده هرگز به نفع کشور ما نیست. امروز در هیچ وزارت و ریاست دوشخص هم نظر و صادق به حکومت وحدت ملی نیست. همه می خواهند با استفاده از امکانات دولتی کمر دولت را بشکنند.
بی عدالتی های پی هم اشرف غنی چی در تعیینات، ترفیعات در حکومت باعث وضعیت اینگونه باشد .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

جنرال دوستم! مرد باش و استعفا بده

سلام بر تو ای جنرال روزگاری قدرتمند میدان عمل، باید با عرض پوزش خاطر شریف تان را کمی مکدر کرد و به عرض رسانید که: قندوز، در آتش جنگ و قحطی و گرسنگی می سوزد و هزاران نیروی امنیت ملی و پولیس نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

ای عبدالرشید بی رشادت! فرض را بر این می گیریم که پرداختن به امور مهمتری همچون رسیدگی و سرزدن به باغداری و تفریح و چکرزنی و به کار گماری ازبک ها در ارگ ریاست جمهوری و سخنرانی های کلیشه ای برای گوش های ناشنوا، تو را از احوالات قندوز بی خبر و غافل نگاه داشته اند.

باید جواب پس بدهی که چگونه چشم بر کودکان و زنان و غیرنظامیان و مردم ملکی بی دفاع قندوز بسته ای و آسوده نفس می کشی؟ ننگ بر توان و دفاع و ارتشی که فقط برای اطاعت امر از باداران ترکی و غربی ات به کار می آید و صرفا برای خودنمایی در جوزجان و فاریاب نتیجه می دهد.

ای معاون اول نمایشی و ناکارآمد رییس جمهور که هرگز اراده و اختیار کوچکترین تصمیم گیری و سهیم شدن در خوان قدرت را نداشته ای، وقتی نمی توانی صفحات شمال و مردمت را از زیر رگبار جنگ و قحطی و گرسنگی نجات بدهی مرد باش و مردانه استعفا بده!

جنرال دوستم بازنشسته ای که این سال ها صرفا به برداشت هرآنچه آن سال های سیاه … کاشته ای مشغولی، چگونه می توانی لحظه ای چشمانت را بروی کودکانی که سنگر مقاومت پدرانشان در جنگ خانه به خانه با طالبان شده اند ببندی و آسوده بخوابی؟

ای یگانه چشم امید و قهرمان پوشالی صفحات شمال، چگونه تمام وعده هایی که در سفرهایت به قندوز به مردم ازبک و ترک تبار خودت داده بودی را از یاد برده ای و دست روی دست گذاشته ای تا یک نسل کشی تمام عیار و جوی خون را در قندوز و قندوزی ها شاهد و نظاره گر باشی؟!

ای عبدالرشید! دیگر رشادت های آبکی ات بدرد این مردم نمی خورد که دیگر تو با بقیه ی معامله گران و مزدوران حکومتی فرقی نداری! وقتی حتی زبانت را با دالر و وعده و وعید یا تهدید بسته اند و نمی توانی اعتراف کنی چرا به یاری قندوزی ها نمی شتابی و چه کسانی مردمت را به خاک و خون غلتیده می خواهند؛ پس استعفا بده تا نامت پیش از این لکه ی ننگ ازبک ها و ترک تبارهای شمال نشود

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

 وقتی کندز به زمین سوخته تبدیل شود، اجازۀ سفر به جنرال دوستم ( البته بدون لشکرجنگی) داده خواهد شد
مشاروان ارشد دکترغنی از لشکربری جنرال دوستم به کندز به شدت مشوش اند و جلسات فشردۀ شبانه در دفتر حنیف اتمر و دکتر غنی ادامه دارد. حنیف اتمر بدین نظر است که رفتن جنرال دوستم، وضع کندز را بدتر ساخته و تاریخ سقوط دکتر نجیب الله تکرار می شود. جنرال دوستم منتظر «اجازۀ» دکترغنی و اتمر است. روزگار این جنگجوی پیر و کهنه کار را ببین که امروز برای رهایی مردمش از کشتار و تجاوز، چشم انتظار اجازه کسانی است که هرگز طعم جنگ و تباهی نچشیده و اساساً نگاه شان به جنگ افغانستان، نگاه هیتلر و فرانکو است. گ ا
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

این ویدیوی عالی جناب یکیبار دیگ توجه ام را بخود جلب نمود, که ایشان از صداقت وشورای امنیت حرف ( گله) مینماید
جناب عالی من بدین حیرانم اگر شما اینقدر صادق هستید پس به کدام وجه تابحال به سیمت معاون او ل ریس جمهور باقی مانده و ایفای وظیفه مینماید.
ثانیا شما چهره دوم نظام هستید پس از شورای امنیت منظورتان فرد اول است?
ویا خارجی هایکه در نشست ان اشتراک میورزند?
شف شف رابانید شفتالو بگوید
ببخشید. جناب
ما هفته فام هستیم یک کمی

 
Advertisements