n00083848-b

نسل کشی و بوی عفونت ریا و دروغ را از هزاران کیلومتر دورتر با تمام وجود بوییده ام و پشتم از سنگینی فاجعه می لرزد، کرزی تنها یک نام نیست، کرزی خون آشام نشانه جنایت است و نشانه اهانت به انسانیت.

کرزی اگر در یک دادگاه معتبر و با صلاحیت که دادگستر آن انسانی و وجدانی داوری کند، باید محکوم به اعدام و یا دست کم محکوم به عمال شاقه و حبس ابد در یک سلول انفرادی شود، نخست به جرم آن که سال ها به نام امیرالمومنین (ملاعمر نامریی) خود را جا زد و هرگز چهرۀ کریه و صدای نا هنجارخود را نمایان نکرد تا زمانی که بازی ارباب تغییر کرد و باز دولت بر سرش نشست و به نام اصلی اش حامد کرزی بر تخت جمهوریت امریکایی نشانده شد و هویت ملاعمرش را با یک سناریوی سیاسی دراعماق اقیانوس غرق کردند، چه دروغ شاخداری به وسعت یک اقیانوس. و در این سدۀ ۲۱ نشانه ای، تصویری و اثباتی برای غرق شدن ملاعمر دیروز و کرزی امروز در دادگاه حقوق بشر در دست نیست تا زمانی که تاریخ فریاد کشید و رابرت گیتس وزیر دفاع پشین امریکا در کتاب خاطرات خود نوشته است که آقای کرزی (ملا عمر اصلی) در یک نشست محرمانه در ارگ کابل از من خواست تا در از بین بردن سران جبهه شمال وتضعیف آنها همرایش همکاری نمایم.

کرزی به من گفت بزرگترین تهدید در برابر حکومت من جبهه شمال است نه طالبان و کرزی افزوده که حد اقل دست مرا در تقویه طالبان باز بگذارید تا بتوانم از آنطریق تفنگ سالاران را از بین ببرم!
صفحه 212 کتاب خاطرات رابرت گیتس.

آقای کرزی (ملا عمر) از همان سال های دور دوم حکومتش به جابجایی طالبان به شمال آغاز نمود.
کرزی (ملا عمر) افراد مسلح طالبان را به کمک کشور انگلیس وهمکاری سازمان مواد خوراکی جهان ملل متحد از پاکستان انتقال طالبان را با فامیل های شان بنام عودت کنندگان وبیجا شدکان آغاز نمود.
اولین جابجایی آنها در منطقه کیلگی، دند غوری، چشمه شیر و خواجه الوان ولایت بغلان بود.

اگر به خاطر داشته باشید که بدون شک مردم پلخمری فراموش نکرده اند درگیری های شدیدی در همان روز ها بین افراد جدید الورود عودت کنندگان ( طالبان) و مردم پلخمری صورت گرفته بود.
حتی کرری هیات از مرکز فرستاد وآنها را جابجا نمود.
بعدآ این پروژه را در ولسوالی های چهاردره ودشت ارچی ولایت قندوز نیز عملی نمود.
و الی اخیر دوره حاکمیت خود آنها را تمویل و تجهیز نمود.
این کار در زمان وزارت داخله اتمر و پتنگ صورت گرفت.

شاید همه به یاد داشته باشید که از شمال کشور صدا های بلند شد که شبانه هلیکوتر های ناشناس در مناطق طالبان نشت و برخاست دارند واین هلیکوپتر ها مربوط نیروهای ویژه انگلیس ها بود که سلاح و تجهیزات آنها را ا کمال می نمود و امریکایی ها هم نظاره می کردند.

در فرجام حقایق از پشت پرده تاریخ رخ می نمایاند و کرزی باید محکوم به اعدام شود به جرم هویت پنهانی اش به جرم کشتار مردم؛ به جرم جنوساید و به جرم دزدی کمک های جهانی و هراران خیانت و جنایت دیگر و …..

هموطن

Advertisements