syrie

این گزارش در باره حضور 7 هزار خارجی  در سوریه، از سوی خبرگزاری آناتولی منتشر شد:

شمار افرادی که از فرانسه و انگلیس برای شرکت در جنگ روانه سوریه شده اند به ترتیب دو هزار و 183 نفر و هزار و700 نفر گزارش شده و از آلمان، بلژیک و سوئد نیز به ترتیب 870، 614 و300 نفر راهی جنگ سوریه شده اند. تعداد کسانی که در مدت  سه سال اخیر از اتریش و هلند راهی مناطق درگیری شده اند 278 و 260 نفر ثبت شده و بقیه افراد از سایر کشورهای اروپایی بودند.
براساس این گزارش، از مجموع افرادی که از فرانسه به عراق و سوریه رفتند تاکنون 200 نفر در درگیری ها کشته شده اند

Advertisements