unnamed

نوشته عزیزالله آریافر
…..

داستان سیاه این سرزمین
طالبان مصئون ترین گروه تروریستی جهان اند.
افراد این گروه « پخپل سر» می توانند بکشند، بسوزانند، انتحار کنند، قطاع الطریقی کنند، تأسیسات عمومی را تخریب کنند، به ناموس مردم
تجاوز کنند و نسل کشی راه اندازند. اما وقتی
نیروهای امنیتی رسیدند، کافی است سلاح های خود را در زیر «بوغبند» های شان بگذارند و خود آزاد چکر بزنند. در خانه و روستای شان کاملن مصئون اند. و اگر در جریان جنگ دستگیر شدند، پس از یک مدت کوتاه با حرمت رها می شوند.
در یک چنین بستری از مصئونیت اگر کسی جاهل و متعصب باشد و طالب نشود به تعبیر آن فقهی نیمی از عمر خود را هدر داده است !
چرا چنین است؟ چون طالبان بازوی نظامی فاشیزم و برتری جویی در افغانستان اند.
و به همین خاطر حامیان سیاسی طالبان به مراتب خطرناک تر و موذی تر از خود طالبان اند.

اگر سیاست غرب در راستای ایجاد یک سیستم پاسخگو‌ و مسوول و توزیع منطقی قدرت سیاسی در افغانستان تغییر نکند یا تغییر داده نشود؛ ادامهٔ این داستان سیاه تا آخرِ آخرالزمان کشیده خواهد شد

14522764_523503364509891_646347745369962825_n

14495264_523503327843228_1084798751355549117_n

14494831_523503314509896_7614165012922790578_n

Advertisements