تظاهرات گسترده در بروکسل همزمان با آغاز به کار کنفرانس کمک به افغانستان

همزمان با آغاز به کار کنفرانس بروکسل، هزاران معترض در برابر ساختمان که این نشست در انجا برگزار شده تظاهرات کردند.

احمد بهزاد، از رهبران جنبش روشنایی در این تظاهرات گفت که آنها خواستار رفع تبعیض، بی عدالتی، نابرابری و ستم در افغانستان هستند

احمد بهزاد، از رهبران جنبش روشنایی در این تظاهرات گفت که آنها خواستار رفع تبعیض، بی عدالتی، نابرابری و ستم در افغانستان هستند
این تظاهرات که گفته شده بیست و پنج هزار نفر در آن شرکت کردند توسط جنبش روشنایی که معترض سیاست های توسعه ای دولت افغانستان است برگزار شده است.
معترضان خواهان پایان دادن به آنچه آنها تبعیض سیستماتیک علیه مناطق محروم افغانستان می خوانند شده اند.
این نخستین تظاهرات گسترده افغان های مقیم کشورهای خارجی پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی در بیرون از افغانستان است.
احمد بهزاد، از رهبران جنبش روشنایی در این تظاهرات گفت که آنها خواستار رفع تبعیض، بی عدالتی، نابرابری و ستم در افغانستان هستند.
آقای بهزاد گفت: “مناطق مرکزی در تبعیض سیستماتیک حکومت قرار دارد و مردم این مناطق به نحوی مجازات می شوند. امروز از اتحادیه اروپا و از سازمان ملل می خواهیم که نسبت به این حق کشی ها و ستم ها سکوت نکنند.”
پیشتر جنبش روشنایی گفته بود که مذاکرات با حکومت وحدت ملی بر سر مساله خطوط برق ترکمنستان که این جنبش خواستار اجرایی شدن این پروژه از راه بامیان است، شکست خورده است.
طرح این مذاکرات به درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر و نماینده سازمان ملل در افغانستان ریختانده شده بود.
حکومت تلاش کرد تا قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل، رضایت جنبش روشنایی را جلب و از راه اندازی تظاهرات در بیرون از افغانستان جلوگیری کند.
سران باندهای مافیا در کنفرانس بروکسل

این تظاهرات که گفته شده بیست و پنج هزار نفر در آن شرکت کردند توسط جنبش روشنایی که معترض سیاست های توسعه ای دولت افغانستان است برگزار شده است

این تظاهرات که گفته شده بیست و پنج هزار نفر در آن شرکت کردند توسط جنبش روشنایی که معترض سیاست های توسعه ای دولت افغانستان است برگزار شده است
احمد بهزاد می گوید که جامعه جهانی نباید در برابر تبعیض و فساد در حکومت وحدت ملی بیشتر از این سکوت کند.

او جامعه جهانی را خطاب قرار داد و گفت: “شما که در پانزده سال در برابر فساد حاکم در افغانستان سکوت کردیدچه شد؟ امروز شهرهای ما سقوط می کنند، فقر در افغانستان توسعه پیدا کرده، یک اداره نارکارآمد و فاسد داریم به این سکوت در برابر بی عدالتی و ستم در افغانستان پایان دهید.”
او پرسید که چرا امروز مردم افغانستان مهاجر می شوند؟ به گفته او کسی از لذت و شوق سرزمین پدری خود را رها نمی کند. بلکه به گفته او مجالی برای زندگی آرام و با عزت در افغانستان باقی نمانده است.
به گفته بهزاد کسانیکه در افغانستان باقی مانده گروگان باندهای مافیایی شده اند، باندهای که سران آن به گفته او در حال حاضر در کنفرانس بروکسل حضور دارند.
او افزود که کمک بدون قید و شرط به دولت افغانستان، سران مافیا را گستاختر می سازد.
پناهجویان را اخراج نکنید
احمد بهزاد از کشورهای اروپایی خواست که از اخراج مهاجران افغان به افغانستان خوداری کنند.
او به پارلمان اروپا و حکومت وحدت ملی هشدار داد که پارلمان افغانستان مخالف هر نوع امضای تفاهمنامه ای اخراج اجباری پناهجویان است. و هر تفاهمنامه ای که در داخل و خارج افغانستان بر سر مساله اخراج پناهجویان امضا شود مورد قبول مردم افغانستان نیست.
این عضو پارلمان تاکید کرد که اعضای مجلس نمایندگان افغانستان هر نوع تفاهمنامه ای که علیه منافغ مردم افغانستان باشد را تصویب نخواهند کرد.

معترضان خواهان پایان دادن به آنچه آنها تبعیض سیستماتیک علیه مناطق محروم افغانستان می خوانند شده اند

معترضان خواهان پایان دادن به آنچه آنها تبعیض سیستماتیک علیه مناطق محروم افغانستان می خوانند شده اند
آغاز یک مبارزه
احمد بهزاد اعلام کرد که آنها خواستار محدود شدن کمک های جامعه جهانی برای افغانستان نیستند بلکه به گفته او کشورهای کمک کننده باید به شکل دقیق از کمک های مالی شان نظارت کنند.
او گفت در پانزده سال گذشته این نظارت وجود نداشته و حتی یک پروژه ملی در مناطق مرکزی افغانستان در این سال ها اجرا نشده است.
او کسانیکه را که در این تظاهرات شرکت کرده بود خطاب قرار داد و گفت نگذارید از پول مالیه تان علیه مردم مظلوم افغانستان استفاده شود.
بهزاد همزمان از شرکت کنندگان این تظاهرات خواست که گفتگو با پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای تحقیقاتی کشورهای میزبان شان را شروع کنند و به انها این پیام را برسانند که سهم مردم مرکزی افغانستان از کمک های میلیاردی به افغانستان صفر درصد بوده است.
او گفت که مبارزه جنبش روشنایی تازه آغاز شده است و تا تحقق کامل خواسته های این جنبش آنها آرام نخواهند نشست.
به گفته بهزاد، جنبش روشنایی نزدیک به نود تن از تحصیل کردگان، نخبگان و نیروی کاری خود را از دست داده است و از این حق به سادگی نخواهد گذشت.
این عضو مجلس افزود تا زمانیکه حکومت افغانستان به انصاف، عدالت، توسعه متوازن و برابری تن ندهد، جنبش روشنایی از مبارزه خود دست نخواهد کشید.

Advertisements