14563321_734631720008195_732510250003494080_n-300x294

عبدالسلام والی خود خوانده طالبان برای قندوز کشته شد

عبدالسلام والی خود خوانده طالبان برای ولایت قندوز در یک علمیات نیروهای امنیتی کشته شد.

جنرال مراد معاون لوی در ستیز وزارت دفاع ملی گفته است:« مولوی عبدالسلام که در طراحی جنگ علیه نیروهای امنیتی و عملیات تروریستی در ولایت قندوز دست داشته است در نتیجه‌ی یک علمیات نیروهای امنیتی در این ولایت کشته شده است».

والی خود خوانده طالبان در حالی کشته شده است که جنگ در شهر قندوز جریان دارد و نیروهای امنیتی تلاش دارند که طالبان را از این شهر پاکسازی کنند.

بر بنیاد گزارش‌ها طالبان از غیرنظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کنند و در هنگام شکست تاسیسات اجتماعی و دولتی را آتش می‌زنند.

امروز سازمان عفو ملل از بروز فاجعه انسانی به علت عدم دست‌رسی مردم به مواد غذایی و خدمات بهداشتی در این شهر هشدار داده بود و از طالبان خواسته بود که از غیرنظامیان و محل مسکونی آنها به منظور نظامی استفاده نکنند.