14064288_505117976348430_277750837314194515_n

در رویداد کندز دست والی دخیل است؟

14040051_505115823015312_7180553468103079621_n

شهر کندز که از نیمه شب دوشنبه آماج حملات طالبان قرار گرفته بود، در معرض سقوط قرار گرفته است. اگر چنانچه این شهر دوباره همانند سال گذشته سقوط کند، مصیبت بزرگی حاکمیت دولتی را در شمال کشور تهدید می کند و موجب می شود که بار دیگر دوران استیلای طالبان در این ولایت و ولایت های همجوار آن، آغاز گردد. تا هنگام نگارش این مطلب، راه های وصل شده به این شهر و بسیاری از ولسوالی های آن در دست طالبان قرار گرفته و معلوم است که دشمن بار دیگر از غفلت و سهل انگاری نیروهای امنیتی به‌وِیژه نیرو های پولیس و پولیس محلی استفاده کرده و به نزدیکی های مرکز شهر کندز رسیده اند.

والی این شهر در دشمنی با اعضای شورای ولایتی این ولایت از سه روز به این سو در این شهر آشوب برپا کرده است و طبق گزارش ها یک نفر در جریان این مخاصمت ها کشته شده است و کسی نیست که خون این بیگناه را که توسط والی این ولایت ریخته شده است، بازخواست کند.

این در حالیست که نماینده گان مردم کندز در پارلمان نیز از چندی به این سو به دولت بخاطر در معرض سقوط قرار داشتن این شهر هشدار داده بودند که مانند همیشه توجهی از سوی دولت به آن نشد. کندز در سال گذشته طی یک برنامه سازمان دهی شده که در آن مقامات دولتی دست داشتند، سقوط کرد. در نتیجه خسارات عظیمی به دولت وارد و مردم نیز از آسیب های آن در امان نماندند و هزاران باشنده این شهر، آواره شدند که شمار زیادی از آنان تا حال به شهر برنگشته اند.

روشن است که نتایج یافته های کمیسیون حقیقت یاب سقوط کندز در سال گذشته گویای این واقعیت بوده است، ولی به دلایل خطرناکی این کمیسیون در مغایرت با موازین قانون اساسی کشور، این یافته ها را به مردم نرسانید و همچنان مکتوم نگهداشت که این مسأله خود قابل بحث گسترده یی می باشد.

این بار نیز توطئه یی در جریان است و بسیاری از پاسگاه های امنیتی که در مناطق از دست رفته قرار داشتند، مانند سال گذشته رها شده اند و اینک طالبان در چند صد متری مرکز شهر و مقر والی بی کفایت و حامی طالبان آن قرار دارند و اگر به این ماجرا از سوی دولت توجه نشود، این شهر بار دیگر به دست طالبان سقوط خواهد کرد. این در حالیست که سال گذشته رئیس جمهوری طی سفری که پس از بازپس گیری این شهر از دست طالبان، به کندز کرد، به نیرو های امنیتی هدایت داد تا دیگر عقب ننشینند و این ولایت را از وجود دشمن پاک سازی کنند.

اما نکته مهم این است که نیرو های امنیتی به این امر سرقوماندان اعلی قوای مسلح نپرداختند و طالبان همچنان در حومه های شهر باقی ماندند و اینک خود را به نزدیکی های مرکز شهر رسانیده اند.

چنین برداشت می شود که بار دیگر برنامه سال قبلی رویدست گرفته شده است تا این شهر را یک بار دیگر به طالبان دهند. طالبان این بار نیز شاید نیرو های شان را با اشغال این شهر تقویت کنند و به غارت ادارات دولتی و نهاد های امنیتی خواهند پرداخت. تا جایی که دیده می شود در این قضیه برنامه های کلانی مطرح است که سر نخ آن به دم و دستگاه های قدرت های منطقوی می‌رسد و در این میانه مردم شهر کندز و ولایت های شمال کشور به گونه سازمان یافته یی آسیب می بینند و طالبان به همین گونه در این مناطق اقتدار دوباره می یابند.

چنین پنداشته می شود که مردم شمال کشور و به‌ویژه شهریان کندز در معرض بازی های خطرناکی قرار دارند که قدرت های بزرگ جهان برای منافع شان در این منطقه در تقابل قرار گرفته اند. این قدرت ها را همه می شناسند. امریکا و روسیه هردو می کوشند تا به نحوی به همدیگر آسیب برسانند ولی در این میان هست و بود مردم ماست که تباه می شود و شهروندان کشور ما قربانی این دسایس فتنه انگیز این قدرت ها می گردند. مهم این است که دولت گویی برنامه عمل جامع و قاطعی برای ریشه کن کردن طالبان از این شهر را ندارد. برهم خوردن اوضاع ولایت کندز در آستانه آغاز کار کنفرانس بروکسل پیرامون افغانستان گواهی می‌دهد که قدرت نمایی طالبان نیز باید به نحوی بر فضای این کنفرانس مهم سایه اش را پهن کند.

معلوم نیست با آن‌که نیرو های کافی دولتی در ولایت کندز و بغلان وجود دارد، چگونه این نیرو ها در مقابله با طالبان ناتوان تبارز می کنند تا جایی که در یک شب قادر می شوند خود را به نزدیکی های مقر والی این شهر برسانند.

در حالی که دشمن در چند قدمی های شهر قرار داشت، والی ولایت بجای توجه به این مسأله، در شهر غایله ایجاد کرد.

دولت شاید بداند که سقوط کندز چه بلایی را بالای مناطق دیگر و ولایت های همجوار می تواند بیاورد. در حالاتی که پاکستان از رهگذر ترانزیتی بر ما فشار وارد می کند، از دست دادن کندز به معنای آن است که بار دیگر به راه های اکمالاتی پاکستان نیازمندتر می شویم. مشکلاتی در کار تورید و صدور اموال از طریق ازبیکستان نیز پیدا شده است و اگر چنانچه کندز سقوط کند، مردم گرفتار مشکلات فراوانی از رهگذر دست رسی به مواد اولیه و کالا های دیگر خواهند شد.

مردم از دولت می خواهند که اگر ریگی در کفش ندارد و مایل نیست که طالبان همانند جنوب کشور بر شمال نیز مسلط شوند، دست بکار شود و بگونۀ قاطع این ولایت را از وجود دشمن پاکسازی کند.

در قدم اول عقب راندن دشمن از حومه شهر کندز مطرح است و اقدام به پاکسازی ولسوالی های همجوار در قدم بعدی حایز اهمیت می باشد. اگر چنانچه دولت در این امر اهمال و سهل انگاری کند، زیان های فراوان آنرا بعد تر خواهد دید

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++