896424

فدراسیون روسیه در نظر دارد همکاری با کابل را توسعه بخشد

وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف با اعلام اینکه مسکو در نظر دارد که همکاری های تخنیکی – نظامی با افغانستان را توسعه بیشتری ببخشد.

وزیر خارجه روسیه افزود ما دولت افغانستان را در بخش های مختلف همکاری و پشتیبانی خواهیم کرد؛ در حل مناقشات ، همکاری نظامی، اقتصادی، کمک های بشر دوستانه و همچنین روسیه در کنفرانس بین المللی بروکسل که در ارتباط با افغانستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

Advertisements