usa-pakistan

سیاست تروریست پروری پاکستان در حمایت امریکا، حقیقت گسترش جنگ و ناامنی در کشور است و تغییر رویکرد انتقادی امریکا نسبت به اسلام آباد می تواند برگ برنده ای برای افغانستان باشد

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان، انتقاد تند دو سیاستمدار امریکایی که پاکستان را حامی تروریست و دلیل گسترش جنگ افغانستان خوانده است و در پی تهیه قانونی هستند که این کشور را حامی تروریست معرفی می کند، نشان از کمرنگ شدن حمایت ها از پاکستان دارد.

سناتور جان مکین، رییس کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس سنای امریکا به تازگی با انتقاد از حمایت پاکستان از گروه های تروریستی گفت که طالبان نسبت به گذشته نیرومندتر شده اند و وزیر دفاع این کشور نیز اطیمنان داد که افغانستان هیچ گاه باردیگر به پناه گاه تروریست ها تبدیل نمی شود.

هرچند که تهیه قانونی که پاکستان را حامی تروریست معرفی کند، دور از انتظار است اما برای رساندن پیام حقانیت افغانستان در خصوص حمایت پاکستان از تروریست، برای جهانیان مفید است.

از سوی دیگر بیم آن می رود که با تهیه این قانون و منزوی تر شدن پاکستان که بخش عظیمی از جمعیت این کشور را هراس افکنان تشکیل می دهند، می تواند برای منطقه به مانند یک بمب باشد.

انتقادهای گاه و بی گاه قانون گذاران و نهادهای امریکایی از عدم صداقت پاکستان برای مبارزه با تروریست به این دلیل که پاکستان متحدی قوی برای این کشور در منطقه است، همواره کم رنگ بوده که نتیجه ای در پی نداشته است.

انتقاد دو سیاستمدار امریکایی از پاکستان و تهیه قانونی که این کشور را حامی تروریست معرفی می کند اگر هم، صورت رسمی به خود نگیرد، برای افغانستانی که در سیاست طالب پروروی پاکستان به شدت آسیب دیده، امیدوار کننده است.

احتمال می رود که سیاست انتقادی امریکا از پاکستان تنها برای ترساندن و تغییر رویکرد این کشور در قبال تروریست باشد زیرا امریکا تا امروز هیچ گاه نخواسته است با به انزوا کشیدن اسلام آباد، منجر به بحران افراط گری در آسیا شود.

از سوی دیگر هند موفق تر از افغانستان در پی تغییر رویکرد امریکا نسبت به پاکستان عمل کرده است و این کشور با استفاده از روابط حسنه و قوی اقتصادی با امریکا در تلاش است، پاکستان کشور تروریستی در جهان معرفی شود.

تصویب چنین قانونی که هرچند بسیار خوش بینانه است اما افزایش روحیه انتقادی از سیاست پاکستان در میان قانون گذاران امریکایی برای افغانستان می تواند یک دستاورد باشد، اگر رهبران حکومت وحدت ملی به مانند هند درصدد استفاده از چنین فرصتی باشند.