دختر بی باک روسی با بیکینی بر روی پشت بام آسمانخراشی در هنگ هنگ قدم زد (ویدئو)

دختر ماجراجو و بی باک روسی “آنگلینا نیکولاو” که به “روفینگ” یا همان قدم زده بر بام سقف های مرتفع علاقه دارد، اینبار در حالی که بیکینی بر تن داشت، بر روی سقف یکی از آسمانخراش های شهر هنگ کنگ مشغول قدم زدن شد

در این ویدئو می توانید مشاهده کنید که چگونه آنگلینا در کنار دوست پسرش “ایوان کوزنیتسوف” بر روی چند آسمانخراش هنگ کنگ قدم می زنند.

 

Advertisements