تاریخ و مردم راکتیار و شرکای جرمش را هرگز نمی‌بخشند

unnamed

«حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ اعتراضی‌ای را برضد معاهده با گلبدین خونخوار ترتیب داده است.

از شما جهت اشتراک در این برنامه دعوت می‌گردد.

زمان:‌ ۱۰:۰۰ صبح

تاریخ:‌ پنجشنبه؛ اول میزان ۱۳۹۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶)

محل: پارک شهر نو، کابل

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۳۱۵۹۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

History and People Will Never Forgive

Gulbuddin Rocketyar and His Criminal Partners!

The Solidarity Party of Afghanistan has organized a protest gathering against the treaty with Gulbuddin.

All citizens and journalists are invited to participate in this event.

Time: 10:00 AM

Date: Thursday; 22 September 2016

Venue: Park Shar-e-Naw, Kabul

Contact No.: +93 700 23 15 90

Advertisements