بر اساس گزارش ها اکنون در پانزده ولایت کشور عملاً جنگ جریان دارد. دیگر وزیر داخله افغانستان از مردم و نیروهای نظامی افغانستان خواسته است که در برابر گروه های شورشی مبارزه کنند تا استقلال افغانستان را به دست آوریم.

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رساني افغانستان، زلمی وردک، آگاه امور نظامی، با بیان اینکه این حکومت داری ناسالم و بی مسوولیت در افغانستان باعث شده است که ما آن آزادی و استقلالی را که باید داشته باشیم نداریم و افزود: همانطور که می دانیم،در افغانستان آمر حوزه از جانب زورآور تعیین می شود، قوماندان امنیه از طرف زورآوری دیگر تعیین می شود، علاوه بر اینها حکومت مصلحت گرای تقسیم شده پنجاه پنجاه داریم. وقتی این ضعف ها وجود دارد جنازه یک نظامی که در جنگ کشته می شود مدت ها در میدان جنگ باقی می ماند و به باقی نظامی ها نه غذا می رسد و نه تجهیزات و آنها مجبور به عقب نشینی می شوند.

وی افزود: رهبران حکومت پس از این عقب نشینی و شکست در جنگ که از ضعف آنها نشات می گیرند اعلام می کنند که ما عقب نشینی تاکتیکی کردیم در حالیکه عقب نشینی تاکتیکی در اصطلاح نظامی به این شکل وجود ندارد.

وردک گفت: در عقب نشینی تاکتیکی حتی یک سوزن هم به دست دشمن نمی افتد اما در عقب نشینی های جنگ افغانستان، دشمن شهر را به دست می گیرد و همه تجهیزات و مهمات نیروهای امنیتی ما را تصرف می کنند. ما از این موضوع و این نوع عقب نشینی به این نتیجه می رسیم که در پشت این عقب نشینی ها معامله گری هایی جریان دارد.

Advertisements