n00055133-b

هند، ملل متحد را به حمایت از طالبان متهم کرد

    • روزگذشته وضعیت افغانستان در سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش دایجی ورلد دات کام، نماینده هند در سازمان ملل متحد مقامات این سازمان را متهم کرده است که آن ها شرایطی را مهیا کرده اند تارهبر طالبان تروریست- مولوی هیبت الله آخوند زاده- از پاسخدهی دربرابر اعمال خویش فرار کند. تانمایا لال معاون نماینده دایمی هند درملل متحد تقاضا کرده است که آن سازمان در برابر عملکرد گروه طالبان اقدام سختی را در پیش گیرد.
این که تا هنوز رهبر طالبان از سوی سازمان ملل متحد به عنوان رهبر یک نهاد غیرقانونی و طراح حملات تروریستی شناخته نشده است برای ما یک راز است.
نماینده هند هنگام بحث شورای امنیت در باره افغانستان اظهار داشت: اکنون این طور به نظر می رسد که رهبران دسته جات غیرقانونی نسبت به اعمال گروه شان از سوی ملل متحد پاسخگو شناخته نمی شوند. وی از حضار سوال کرد که ما تا چه اندازه خواسته ایم علیه جدی ترین تهدید علیه صلح و امنیت در جهان موضع گیری کنیم؟گ.ا