636034858988826153

اختلاف بر سر تشکیلات نظامی حکمتیار- دوستم

تقابل شدید تر بین غنی- عبدالله گزارش شده است.
درجلسه یی با حضور دکترعبدالله و جناح حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال نسبت به معامله یی غیرشفاف جناح ارگ با گلبدین حکمتیار به شدت ابراز نگرانی و مخالفت شده است. شبکه های شورای نظار و جمیعت مترصد وضعیت اند و سران ائتلاف شمال می گویند که دکترغنی قصد دارد یک شاخه نظامی وفادار به خودش را به رهبری حکمتیار و جنرال دوستم به وجود آورد تا با نیمۀ دوم حکومت بتواند از راه زور برخورد کند.
به نظر میرسد که هدف انکشافات اخیر به هیچ صورت، تأمین صلح نیست. تأمین صلح هیچ ربطی به حکمتیارندارد.
اطلاعات بسته گان شورای نظار مشعر اند که طرف قصد دارد تحت نام صلح، هزاران نفر مسلح را در کابل جا به جا کرده و به آن ها اسلحه توزیع کند.
از قراین بر می آید که جناح استاد سیاف که به شدت با تشکیلات مشترک حکمتیار و دوستم در دفاع از جناح ارگ مخالف است؛ از تصامیم مخفی و یک طرفه ارگ ابراز تشویش کرده است. دکترغنی مخالفت های بیشتری را از سوی جناح مقابل پیش بین است وپیشاپیش دربرابر واکنش مخالفان مستقر در حکومت آماده می شود.گ.ا.
Advertisements